Đề tài Thực tập tốt nghiệp về công ty cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh

MỤC LỤC I.Giới thiệu chung về công ty 1 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1 2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty 2 3. Mục đích kinh doanh và địa bàn hoạt động của Công ty 3 4. Cơ cấu tổ chức quản lý 3 II.Các nguồn lực của Công ty 6 1. Đặc điểm về nhân sự 6 2. Đặc điểm về vốn 7 3. Đặc điểm về cơ sở vật chất 8 III.Tình hình các hoạt động chủ yếu của Công ty 9 1. Công tác nhân sự 9 2. Công tác tiêu thụ sản phẩm 10 3. Công tác quản lý hành chính tổng hợp 11 IV.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 V.Những thuận lợi, khó khăn và kế hoạch sản xuất năm 2006 13 1. Thuận lợi 13 2. Khó khăn 14 3. Biện pháp khắc phục 14 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2006 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY