Đề tài Thực tập tốt nghiệp công ty mực in Dy Khang

Mục lục Nhận xét của Quý công ty 1 Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn 2 Lời giới thiệu 3 Lời cảm ơn 5 Mục lục 6 1. Đôi nét về Công ty Mực in Dy Khang 9 2. Nội quy an toàn lao động 11 2.1 Nội quy của công ty 11 2.2 Chính sách chất lượng 11 2.3 Chính sách và pháp quy của nhà nước đối với công tác ATLĐ & VSLĐ 12 2.4 An toàn cháy nổ 13 2.5 Tai nạn nguồn điện 15 3. Quy trình sản xuất mực in 17 3.1 Sơ đồ 17 3.2 Nguyên liệu 18 3.2.1 Bột màu 18 3.2.2 Nhựa nền 19 3.2.3 Dung môi 19 3.2.4 Các chất phụ gia 20 3.2.5 Chất độn 21 3.3 Công đoạn khuấy Verni 22 3.3.1 Mục đích 22 3.3.2 Thiết bị 22 3.3.3 Một số yêu cầu 22 3.4 Công đoạn phân tán 23 3.4.1 Mục đích 23 3.4.2 Thiết bị 23 3.4.3 Một số yêu cầu 24 3.5 Công đoạn nghiền 25 3.5.1 Mục đích 25 3.5.2 Thiết bị 25 3.5.3 Một số yêu cầu 27 3.6 Công đoạn khuấy chỉnh 27 3.6.1 Mục đích 27 3.6.2 Thiết bị 27 3.6.3 Một số yêu cầu 28 3.7 Công đoạn lọc và đóng gói 28 3.7.1 Mục đích 28 3.7.2 Thiết bị 28 3.7.3 Một số yêu cầu 29 4. Một số nguy cơ, sự cố và cách khắc phục 30 4.1 Nguy cơ và cách khắc phục 30 4.2 Sự cố và cách khắc phục 36 5. Một số sản phẩm Mực in 39 6. Quy trình kiểm tra 41 6.1 Chỉ tiêu kiểm tra trong quy trình sản xuất 41 6.1.1 Cộng đoạn khuấy Verni 41 6.1.2 Công đoạn phân tán 41 6.1.3 Công đoạn Nghiền 42 6.1.4 Công đoạn Khuấy chỉnh 43 6.1.5 Công đoạn lọc và đóng gói 43 6.1.6 Giao hàng 44 6.2 Công cụ và cách sử dụng 45 6.2.1 Độ mịn 45 6.2.2 Độ nhớt 46 6.2.3 Màu sắc 48 6.2.4 Độ dính 50 Kết luận 52 Tài liệu tham khảo 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY