Đề tài Thực tập tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Viglacera

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Xuân Hoà Viglacera 1 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Xuân Hoà Viglacera: 2 1.1. Lịch sử hình thành của Công ty: 2 1.2. Quá trình phát triển của công ty: 2 2. Vai trò, nhiệm vụ của công ty: 2 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: 3 1.1.Về mặt tổ chức sản xuất: 3 1.2. Về tổ chức tiêu thụ sản phẩm: 3 1.3. Công tác quản lý tài chính kế toán: 3 1.4. Công tác đầu tư phát triển sản xuất: 3 1.5. Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: 3 Giá trị TSL 4 4. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty: 4 5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty. 5 5.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 5 5.2. Tổ chức công tác kế toán: 6 5.2.1.Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán công ty sử dụng: 6 5.2.2.Hình thức kế toán: 6 5.2.3.Hệ thống báo cáo tài chính: 7 Chương II: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xuân hoà viglacera 8 1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu: 8 1.1. Đặc điểm: 8 1.2. Phân loại NVL: 8 2. Nguồn nhập - xuất: 9 3. Đánh giá vật liệu: 9 3.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho do mua ngoài: 9 3.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho: 10 4. Thủ tục nhập - xuất kho vật liệu: 11 4.1. Nhập kho: 11 4.2. Thủ tục xuất kho: 12 7. Kế toán tổng hợp nhập – xuất kho vật liệu: 14 7.1. Tài khoản sử dụng: 14 7.2. Trường hợp tăng NVL: 14 7.2. Kế toán tổng hợp giảm NVL: 15 Chương III: Một số ý kiến nhận xét, đánh giá để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty 16 1. Ưu điểm: 16 2. Hạn chế: 16 3. Kiến nghị: 17 Phần kết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY