Đề tài Thực tập ngân hàng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bách Khoa

Phần 1: Khái quát chung về ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bách Khoa. 1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của chi nhánh: Sự hình thành và phát triển của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bách Khoa: Chi nhánh Bách Khoa tiền thân là phòng giao dịch Bách Khoa được Giám đốc ngân hàng NN&PTNT Láng Hạ ra quyết định thành lập số 293/QĐ-NHLH ngày 15/07/2001.Những ngày đầu thành lập, Phòng giao dịch Bách Khoa được chi nhánh Láng Hạ bố trí cho 7 cán bộ nhân viên do đồng chí Trương Minh Hoàng là cán bộ phòng Kế hoạch- kinh doanh chi nhánh Láng Hạ giữ chức vụ trưởng phòng giao dịch. - Ngày 01/08/2001 phòng giao dịch chính thức được thành lập tại trụ sở 51 phố Tạ Quang Bửu- phường Bách Khoa (nay là 40 Lê Thanh Nghị- phường Bách Khoa- Hà Nội) - Qua thời gian khảo sát môi trường kinh doanh tại địa bàn phòng giao dịch Bách Khoa ngân hàng nông nghiệp Láng Hạ nhận thấy: Cần thiết phải nâng cấp để mở rộng các hình thức kinh doanh cho một Ngân hàng hiện đại của Thủ đô bởi lẽ: Nền kinh tế của Thủ đô đang từng bước phát triển vững chắc với mức tăng trưởng khá, mặt khác địa bàn phòng giao dịch đóng trụ sở là nơi tập trung dân cư đông với nhiều trường đại học và bệnh viện lớn. Chính những điều kiện khách quan kể trên và cũng để kịp thời đáp ứng yêu cầu của ngân hàng NN&PTNT Việt Nam trong giai đoạn mới ngày 04/06/2002 chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đã ra quyết định số 123/QĐ/HĐQT-TCCB về việc “mở chi nhánh Bách Khoa- chi nhánh cấp 2 loại 5 thuộc chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Láng Hạ”. Chi nhánh được thành lập đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của phòng giao dịch Bách Khoa trong năm đầu hoạt động. Ngày 20/12/2003 theo quyết định số 22/QĐ/HĐQT-TCCB của chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng NN&PTNT Việt Nam một lần nữa nâng quyết định nâng cấp chi nhánh Bách Khoa từ cấp 2 loại 5 lên cấp 2 loại 4, đợn vị phụ thuộc ngân hàng NN&PTNT Láng Hạ,có con dấu để hoạt động kinh doanh. - Năm 2005 chi nhánh giữ vững, ổn định các mặt hoạt động và mở thêm phòng giao dịch số 9. - Hiện nay trụ sở của chi nhánh Bách Khoa được đặt tại tòa nhà điều hành Tổng công ty chè Việt Nam tại 92- Võ Thị Sáu-Bách Khoa- Hà Nội. 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. -Những ngày đầu thành lập phòng giao dịch Bách Khoa có 7 cán bộ nhân viên(trong đó có 1 hợp đồng bảo vệ): + Trưởng phòng giao dịch + Phó phòng giao dịch + 2 cán bộ kế toán + 1 cán bộ tín dụng + 1 cán bộ ngân quỹ - Qua thời gian 6 năm hoạt động hiện nay số cán bộ nhân viên của chi nhánh đã là cán bộ nhân viên với các phòng ban: + Ban giám đốc:- Giám đốc - Phó giám đốc + Phòng tín dụng: Có nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn theo định hướng và chiến lược kinh doanh. Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hòa kinh doanh của chi nhánh, tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh. Thẩm định các dự án, phương án vượt quyền của phòng giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh cho phép, thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế trực tiếp theo quy định. Thực hiện công tác huy động vốn, triển khai các dịch vụ theo chỉ tiêu được giao,thực hiện công tác chăm sóc khách hàng của phòng. + Phòng kế toán – ngân quỹ: Trực tiếp hách toán kế toán,hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, ngân hàng NN&PTNT Láng Hạ, xây dựng và bảo vệ chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, quỹ tiền lương tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc, thực hiện cung ứng các dịch vụ thanh toán, triển khai nghiệp vụ thẻ, các dịch vụ trên địa bàn . + Phòng hành chính nhân sự: Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của Chi nhánh và có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được giám đốc chi nhánh phê duyệt. Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể và giao kết hợp đồng trong hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự liên quan đến người lao động và tài sản của Chi nhánh, trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện các công tác hành chính, văn thư + Phòng giao dịch: Thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, ngân hàng NN&PTNT Láng Hạ, huy động vốn nội tệ và ngoại tệ của tổ chức, dân cư, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, thực hiện thu, chi tiền mặt, hạch toán kế toán theo đúng quy trình Hiện nay có 2 phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Bách Khoa: *Phòng giao dịch số 4- Lò Đúc- Hai Bà Trưng- Hà Nội *Phòng giao dịch số 9- Lê Thanh Nghị- Hai Bà Trưng- Hà Nội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY