Đề tài Thực tập công ty Docifish

MỤC LỤC Tiêu đề Lời cảm ơn 1 Nhận xét của giáo viên 2 Lời nói đầu 3 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY I.Giới thiệu 4 II. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của xí nghiệp 5 III Vị trí kinh tế 6 IV. Quy mô sản xuất và sản phẩm của nhà máy 6 V. Sơ đồ tổ chức 7 VI.Sơ đồ mặt bằng nhà máy và sơ đồ mặt bằng sản xuất chính 8 VII. Chức năng của các phòng ban 10 CHƯƠNG II CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT I. Qui trình công nghệ 12 II. Biến đổi của cá trong quá trình đông lạnh 19 III. Đánh giá chất lượng sản phẩm 20 IV. Giới thiệu một số thiết bị chính phục vụ cho qui trình công nghệ 20 CHƯƠNG III NƯỚC CẤP – NƯỚC THẢI I. Nước cấp 30 II. Nước thải 31 CHƯƠNG IV SƠ LƯỢC VỀ QUẢN LÝ TRONG XÍ NGHIỆP I. Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng biện pháp áp dụng xí nghiệp 34 II. Biện pháp và nội dung thực hiện tại phân xưởng 37 CHƯƠNG V NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN I.Nhận xét chung 38 II Kết luận 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY