Đề tài Thực tập Chi nhánh công ty TNHH Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng

MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP THỰC TẬP. 1. Tên doanh nghiệp. 2. Giám đốc hiện tại. 3. Địa chỉ. 4. Cở sở pháp lý. 5. Loại hình doanh nghiệp. 6. Nhiệm vụ và lịch sử phát triển của doanh nghiệp qua các thời kỳ. II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT. 1. Thuyết minh dây chuyên sản xuất sản phẩm. 2. Đặc điểm công nghệ sản xuất. a) Đặc điểm về phương pháp sản xuất. b) Đặc điểm về trang thiết bị. c) Đặt điểm về bố trí mặt bằng, nhà xưởng d) Đặc điểm về an toàn lao động. IV. TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP. 1. Tổ chức sản xuất. 2. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp. V. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 3. Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. VI. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ “ĐẦU VÀO”, “ĐẦU RA” CỦA DOANH NGHIỆP. 1. Khảo sát và phân tích các yếu tố “đầu vào”. a) Yếu tố đối tượnglao động. b) Yếu tố lao động. c) Yếu tố vốn. 2. Khảo sát và phân tích các yếu tố “đầu ra”. VII. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. a) Môi trường vĩ mô. b) Môi trường ngành. VIII. THU HOẠCH CỦA SV QUA GIA ĐOẠN THỰC TẬP TỔNG QUAN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY