Đề tài Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam đến năm 2020

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG, CƠ CẤU CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 1.1 Cơ sở hình thành của Bộ Công Thương 1.2 Chức năng và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 1.2.1 Vị trí và chức năng 1.2.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Vị trí, chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của Vụ xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 1.4 Đặc điểm của thị trường gạo thế giới 1.5 Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy xuất khẩu gạo và bài học đối với Việt Nam 1.5.1 Hoa Kỳ 1.5.2 Thái Lan 1.5.3 Bài học đối với Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 2.1 Vị trí chiến lược của xuất khẩu gạo trong nền kinh tế quốc dân 2.1.1 Xuất khẩu gạo làm tăng thu ngoại tệ, tích lũy vốn cho quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước 2.1.2 Xuất khẩu đóng vai trò chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy sản xuất phát triển 2.1.3 Xuất khẩu gạo có tác động tích cực tới giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân 2.1.4 Phát huy lợi thế so sánh của đất nước 2.2 Chuỗi giá trị gạo tại Việt Nam 2.3 Thực trạng sản xuất gạo của Việt Nam 2.3.1 Về diện tích 2.3.2 Về năng suất 2.3.3 Về sản lượng 2.3.4 Thực trạng chế biến lúa gạo 2.4 Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam 2.4.1 Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 2.4.2 Chất lượng gạo 2.4.3 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 2.4.3.1 Tình hình chung 2.4.3.2 Các quốc gia và khu vực chủ yếu nhập khẩu gạo của Việt Nam 2.4.4 Giá xuất khẩu gạo 2.4.5 Các kênh phân phối gạo 2.4.6 Khả năng đấu thầu của mặt hàng gạo Việt Nam 2.4.7 Thương hiệu mặt hàng gạo của Việt Nam 2.4.8 Hiệu quả xuất khẩu gạo 2.5 Thực trạng thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam 2.5.1 Hỗ trợ về vốn nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo 2.5.2 Xúc tiến thương mại mặt hàng gạo 2.5.3 Đổi mới công nghệ nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo 2.5.4 Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu 2.5.5 Đơn giản thủ tục hành chính thúc đẩy xuất khẩu gạo 2.6 Đánh giá về hoạt động thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam 2.6.1 Những thành tựu đạt được và nguyên nhân 2.6.2 Những hạn chế và nguyên nhân CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 3.1 Triển vọng thị trường gạo thế giới đến năm 2020 3.2 Cơ hội và thách thức đối với sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam 3.2.1 Cơ hội 3.2.2 Thách thức 3.3 Dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020 3.4 Mục tiêu và định hướng xuất khẩu gạo 3.4.1 Mục tiêu chủ yếu 3.4.2 Định hướng 3.5 Các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo 3.5.1 Giải pháp từ phía nhà nước 3.5.1.1 Thực hiện tốt quy hoạch phân vùng thâm canh trồng lúa cho xuất khẩu 3.5.1.2 Giải pháp về luật pháp và chính sách 3.5.1.3 Các giải pháp về đầu tư 3.5.1.4 Thực hiện đồng bộ các giải pháp khoa học - kỹ thuật trong sản xuất gạo xuất khẩu 3.5.1.5 Giải pháp hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại 3.5.2 Giải pháp từ phía các doanh nghiệp 3.5.2.1 Ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến gạo xuất khẩu 3.5.2.2 Giải pháp về phát triển thị trường 3.5.2.3 Giải pháp về xúc tiến thương mại 3.5.2.4 Hình thành chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu gạo KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY