Đề tài Thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và thành phố, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU:4 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY6 1. Tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam sau hơn một năm gia nhập WTO6 1.1. Tình hình kinh tế chung. 6 1.2. Tình hình kinh tế ngành. 7 1.3. Tình hình xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và Thành phố ở nước ta hiện nay9 1.3.1. Tổng kết về xuất khẩu hàng Nông sản của Việt Nam 10 năm qua9 1.3.2. Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ yếu. 16 2. Nông sản phẩm và vai trò của Nông sản phẩm trong xuất khẩu của các địa phương và Thành phố. 19 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và Thành phố và hệ thống chỉ tiêu đánh giá động thái phát triển XK hàng nông sản của các địa phương. 24 3.1. Các nhân tố ảnh hưởng hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản24 3.1.1. Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. 24 3.1.2. Nhân tố thuộc môi trường ngành. 26 3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới sản phẩm Nông sản các địa phương và Thành phố của nước ta hiện nay. 27 3.2.1. Các nhân tố tự nhiên. 27 3.2.2. Các nhân tố kinh tế - xã hội28 3.3. Chỉ tiêu cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản. 29 3.3.1. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh (Thành phố):29 3.3.2. Tỷ trọng xuất khẩu nông sản của Tỉnh( Thành phố).30 3.3.3. Lượng hàng xuất khẩu tăng giảm so với kỳ trước và so với kỳ kế hoạch.30 3.3.4. Giá trị kim ngạch đạt được của từng mặt hàng, từng thị trường, từng khách hàng, so với kỳ trước và kế hoạch.30 3.3.5. Mức độ chiếm lĩnh thị trường đối với những mặt hàng, nhóm hàng quan trọng, tăng giảm và nguyên nhân.30 3.3.6. Các ý kiến phản hồi của khách hàng, của cơ quan quản lý về hàng hoá xuất khẩu.30 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY31 1. Xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam qua các thời kỳ. 31 1.1. Tổng kim ngạnh xuất khẩu hàng Nông sản. 31 1.1.1. Tình hình xuất khẩu hàng nông sản năm 2007, năm đầu tiên gia nhập WTO31 1.1.2. Tình hình xuất khẩu hàng nông sản năm 2008. 33 1.2 Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nông sản Việt Nam35 1.2.1 Tình hình xuất khẩu cà phê. 35 1.2.2 Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam.37 1.2.3. Gạo và một số mặt hàng khác. 39 1.3. Thị trường xuất khẩu nông sản chủ yếu của Việt Nam42 2. Phân tích các động thái phát triển xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và thành phố. 45 2.1 Sản phẩm nông sản của các địa phương và thành phố khi Việt Nam gia nhập WTO45 2.2 Tác động của các chính sách phát triển của các địa phương ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu Nông sản của địa phương. 47 2.3. Những thành tựu đã đạt được và những vướng mắc cần tháo gỡ nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản. 55 3. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và thành phố trong thời gian qua. 58 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ Ở NƯỚC TA66 1. Phương hướng và mục tiêu xuất khẩu nông sản phẩm Việt Nam trong những năm tới66 1.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Nông sản phẩm của các địa phương và Thành phố67 1.2. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, dự báo thị trường, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu. 70 1.3. Chuyển hướng xuất khẩu theo cam kết WTO71 1.4. Ba yêu cầu cho sản xuất và xuất khâu nông sản năm 2008. 71 2. Định hướng phát triển xuất khẩu Nông sản phẩm của các địa phương và Thành phố72 3. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu Nông sản phẩm của các địa phương và Thành phố trong những năm tới77 3.1. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo của các cán bộ địa phương, nhằm quản lý có hiệu quả các chương trình và dự án của Nhà nước. 77 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nông sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của Nông sản các tỉnh và Thành phố. 79 3.2.1. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Đắc Lắc. 80 3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nông sản thông qua xây dựng các chỉ dẫn địa lý, nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm gạo Tám Nam Định. 81 3.3. Giải pháp về thị trường xuất khẩu. 83 3.4. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào thực tiễn, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp trình độ cao. 85 KẾT LUẬN87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO88 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY