Đề tài Thiết kế trạm bơm tiêu Vân Đình huyện Ứng Hoà - Hà Nội

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG 5 1.1. Điều kiện tự nhiên của hệ thống 5 1.1.1.Vị trí địa lý, diện tích 5 1.1.2.Đặc điểm khu tiêu Vân Đình 5 1.1.3. Đất đai thổ nhưỡng 5 1.1.4. Điều kiện thủy văn 7 1.1.5. Địa chất ,địa chất thuỷ văn 8 1.1.6. Nguồn vật liêu xây dựng 9 1.1.7. Nguồn điện 10 1.1.8. Tình hình giao thông vận tải 10 1.2. Tình hình dân sinh kinh tế 10 1.2.1. Đặc điểm dân số 10 1.2.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp và phân bố các loại cây trồng và thời vụ 10 1.2.3. Các nghành sản suất khác 10 1.2.4. Phương hướng phát triển kinh tế của khu vực 11 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG THỦY LỢI VÀ CÁC BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH 12 2.1. Hiện trạng hệ thống thủy lợi 12 2.1.1. Về tưới 12 2.1.2. Về tiêu 12 2.2. Tình hình hạn úng trong khu vực và nguyên nhân 13 2.2.1. Tình hình hạn hán 13 2.2.2. Nguyên nhân 13 2.3. Biện pháp công trình thuỷ lợi và nhiệm vụ của trạm bơm đầu mối 13 2.3.1 Biện pháp công trình thuỷ lợi 13 2.3.2.Nhiệm vụ trạm bơm đầu mối 13 CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN 14 3.1. Xác định vị trí trạm bơm và bố trí tổng thể công tình đầu mối 14 3.1.1. Xác định vị trí trạm bơm 14 3.1.2. Bố trí tổng thể công trình đầu mối 15 3.2. Xác định cấp công trình, tần suất thiết kế 15 3.2.1. Xác định cấp công trịnh 15 3.2.2. Xác định tần suất thiết kế 16 3.3.Tính toán các yếu tố thủy văn 16 3.3.1. Mục đích: 16 3.3.2. Tài liệu tính toán 16 3.3.3. Phương pháp tính toán 16 3.4. Xác định QTK,Qmax, Qmin 18 3.4.1.Tính Q TK 18 CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM BƠM 20 4.1. Thiết kế kênh dẫn, kênh tháo 20 4.1.1. Thiết kế kênh dẫn 20 4.1.2. Thiết kế kênh tháo 24 4.2. Tính toán các mực nước 24 4.2.1 Mực nước bể hút 24 4.2.2. Mực nước bể xả 27 4.3. Tính toán các cột nước của trạm bơm 28 4.3.1. Cột nước thiết kế 28 4.3.2. Cột nước lớn nhất trong trường hợp kiểm tra 29 4.3.3. Cột nước nhỏ nhất trong trường hợp kiểm tra 29 4.4. Chọn máy bơm, động cơ kéo máy bơm 30 4.4.1. Chọn máy bơm 30 4.5. Thiết kế nhà máy 34 4.5.1. Chọn loại nhà máy 34 4.5.2. Cấu tạo các bộ phận công trình 34 4.5.3. Kích thước và cao trình chhủ yếu của nhà máy 37 4.6.Thiết kế công trình ngoài nhà máy 43 4.6.1. Bể hút 43 4.6.2. Thiết kế bể tháo 47 CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRONG NHÀ MÁY 54 5.1. Thiết kế hệ thống điện 54 5.1.1. Chọn sơ đồ lắp dây 54 5.1.2. Bố trí hệ thống điện 55 5.1.3. Tính toán hệ thống điện cao áp 55 5.1.4. Tính toán thiết kế hệ thống điện hạ áp 61 2. Chọn thiết bị đo dòng điện 64 5.1.4.3. Chọn các thiết bị chính khác 65 5.2. Thiết kế hệ thống điện nước trong nhà máy 67 5.2.1.Nhiệm vụ 67 5.2.2. Bố trí hệ thống điện nước 67 5.3. Hệ thống thông gió trong nhà máy 71 5.3.1 Nhiệm vụ: 71 5.3.2 Tính toán hệ thống thông gió 71 5.4. Hệ thống bơm nước chữa cháy: 77 5.5. Hệ thống bơm dầu 78 CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH 79 6.1. Tính ứng suất đáy móng 80 6.1.1. Xác định hệ trục quán tính chính trung tâm 81 6.1.2. Xác định tải trọng tác dụng lên công trình N, M 83 6.1.3. Tính toán kiểm tra trong hai trường hợp 89 6.2. Xác định sức chịu tải dọc trục của cọc đơn 92 6.3. Xác định số lượng cọc 94 6.4. Kiểm tra khả năng chịu tải của cọc trong móng 95 CHƯƠNG 7 : TÍNH TOÁN KINH TẾ 97 7.1. Tính tổng dự toán xây dựng công trình 97 7.1.1.Chi phí xây dựng (GXD ) 97 7.1.2. Tính chi phí thiết bị (GTB ) 99 7.1.3. Chi phí quản lý dự án (GQLDA ) 102 7.1.4. Chi phí tư vấn (GTV ) 102 7.1.5. Chi phí khác (GK) 103 7.1.6 . Chi phí dự phòng (GDP) 105 7.2. Tính toán kinh tế 106 7.2.1. ý nghĩa của viêch đánh giá hiệu quả kịm tế 106 7.2.2. Tổng chi phí của dự án 107 7.2.3. Xác định tổng lợi ích của dự án 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY