Đề tài Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp đất nước đặc biệt là sự phát triển của Công nghệ điện tử - tin học. Có thể coi là một cuộc cách mạng công nghệ trên toàn thế giới. Ở nước ta, ngành kĩ thuật điện tử - tin học đã được ứng dụng vào lĩnh vực điều khiển tự động, đặc biệt là kĩ thuật vi xử lí. Hiện nay, người ta đã sản xuất ra những thiết bị có thể lập trình được. Đó chính là thiết bị điều khiển có lập trình Programable Logic Controlle viết tắt là PLC. Chư­ơng I: Giới thiệu chi tiết nội dung đề .tài I - Đặt vấn đề II - Khái niệm chung về garage ô tô III - Yêu cầu chung của garage ô tô IV -Yêu cầu công nghệ V - Mô tả hoạt động hệ thống VI - Lưu đồ giải thuật điều khiển hệ thống garage ôtô Ch­ương II: Tổng quan về điều khiển lập trình PLC I -Đặc điểm bộ điều khiển lập trình II -Những khái niệm cơ bản III -Cấu trúc phần cứng của PLC . IV -Khái niệm cơ bản về vấn đề lập trình PLC V -Cơ chế hoạt động và xử lý tín hiệu trên PLC . Chương III: Tổng quan về bộ điều khiển lập trình OMRON I- Giới thiệu chung . II - Giới thiệu thiết bị điều khiển lập trình CPM 1A và CPM 2A III - Tập lệnh cơ bản dùng trong thiết bị điều khiển khả trình PLC OMRO . IV- Giới thiệu về cảm biến V- Sơ đồ kết nối vào ra của thiết bị PLC OMRON Chương IV: Sơ đồ mặt bằng,sơ đồ mạch điều khiển và giản đồ thời gian của gara bằng PLC OMRON I. - Chương trình điều khiển II Sơ đồ mặt bằng III Giản đồ thời gian

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY