Đề tài Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân cư phường Cát Lái – Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh

Mục Lục (gồm 6 chương) CHƯƠNG 1: 7 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KHU DÂN CƯ PHƯỜNG CÁT LÁI – QUẬN 2 – Tp. HỒ CHÍ MINH 7 I. GIỚI THIỆU CHUNG: 8 1. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT: 9 2. QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG: 9 II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 10 1. Vị tri địa lý: 10 2. Địa hình: 11 3. Địa chất công trình: 11 4. Thủy văn 11 5. Các yếu tố khí hậu 12 6. Hướng gió chủ đạo: 12 III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC CỦA KHU DỰ ÁN: 12 1. Hiện trạng giao thông: 12 2. Hiện trạng cấp điện: 13 3. Hiện trạng cấp nước: 13 4. Hiện trạng thoát nước: 13 IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TRONG TƯƠNG LAI: 14 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 16 I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: 17 II. CHỨC NĂNG CỦA TỪNG CÔNG TRÌNH: 17 1. Công trình thu và trạm bơm cấp I: 17 2. Trạm xử lý nước: 17 3. Bể chứa nước sạch: 17 4. Trạm bơm cấp II : 18 5. Đài nước: 18 6. Mạng lưới đường ống phân phối nước: 19 CHƯƠNG 3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 21 I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 22 1. Mục đích: 22 2. Yêu cầu: 22 II. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC: 22 1. Các thông số tính toán mạng lưới như sau: 22 2. Xác định qui mô dùng nước: 23 III. CHỌN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TRẠM BƠM CẤP II. TÍNH THỂ TÍCH BỂ CHỨA VÀ ĐÀI NƯỚC: 27 1. Chế độ làm việc của trạm bơm cấp II: 27 2. Xác định dung tích của đài nước theo chế độ bơm: 29 3. Lựa chọn phương án xây dựng đài: 32 4. Xác định dung tích của bể chứa: 33 IV. THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 36 1. Yêu cầu khi vạch tuyến mạng lưới: 36 2. Lựa chọn phương án vạch tuyến mạng lưới: 37 3. Xác định chiều dài tính cho mạng lưới cấp nước: 38 4. Tính toán thủy lực mạng lưới trong giờ dùng nước lớn nhất: 40 5. Làm Việc Trên Epanet: 44 V. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM BƠM TĂNG ÁP: 66 1. Giới thiệu về trạm bơm: 66 2. Tính toán thiết kế trạm bơm : 67 CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP VÀ KHAI TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 70 I. Tính toán khối lượng đào đất: 71 1. Công thức tính toán: 71 2. Tính toán một số đọan ống điển hình: 73 II. Khai toán kinh phí xây dựng mạng lưới cấp nước: 76 1. Tính toán kinh phí đào đắp đắp đất: 76 2. Tính toán chi phí san lấp: 76 3. Tính toán chi phí xây dựng đường ống: 77 4. Tính toán chi phí xây dựng đài nước: 78 5. Tính tóan chi phí xây dựng bể chứa: 78 6. Tính toán chi phí xây dựng trạm bơm cấp II: 79 CHƯƠNG 5 CÁC THIẾT BỊ TRÊN MẠNG LƯỚI VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 81 I. Van 2 chiều: 82 II. Van xả khí: 82 III. Van xả cặn: 82 IV. Thiết bị lấy nước: 83 V. Thiết bị đo lưu lượng ( đồng hồ đo nước): 83 VI. Giếng thăm, gối tựa : 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY