Đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ DC bằng nhiệt độ

Ở đây sử dụng phƣơng pháp PWM (Pulse Width Modulation) để điều khiển tốc độ của động cơ DC. Phƣơng pháp điều chế PWM là phƣơng pháp điều chỉnh điện áp ra tải hay nói cách khác là phƣơng pháp điều chế dựa trên sự thay đổi độ rộng của chuỗi xung vuông dẫn đến sự thay đổi điện áp ra. Các xung PWM khi biến đổi thì có cùng 1 tần số và khác nhau về độ rộng của sƣờn dƣơng hay hoặc là sƣờn âm. Điều khiển động cơ sử dụng phƣơng thức điều chế xung PWM là một trong các phƣơng thức đƣợc sử dụng rất rộng rãi trong điều khiển động cơ ứng dụng trong công nghiệp, dân dụng cũng nhƣ trong nhiều ứng dụng khác, ngoài ra PWM còn tham gia và điều chế các mạch nguồn nhƣ là: boot, buck, nghịch lƣu 1 pha và 3 pha . Điều đặc biệt là PWM chuyên dùng để điều khiển các phần tử điện tử công suất có đƣờng đặc tính là tuyến tính khi có sẵn 1 nguồn 1 chiều cố định. Nhƣ vậy PWM đƣợc ứng dụng rất nhiều trong các thiết bị điện, điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY