Đề tài Thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí

LỜI NÓI ĐẦU Nước ta đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Do yêu cầu phát triển của đất nước thì điện năng cũng phát triển để theo kịp nhu cầu về điện. Để có thể đưa điện năng tới các phụ tải cần xây dựng các hệ thống cung cấp điện cho các phụ tải này. Lĩnh vực cung cấp điện hiện là một lĩnh vực đang có rất nhiều việc phải làm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất, truyền tải điện năng nói chung và thiết kế cung cấp điện nói riêng. Trong nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp, em được phân công về phần thiết kế cung cấp điện. Được sự hướng dẫn, giảng dạy nhiệt tình của các thầy, cô giáo trong bộ môn và đặc biệt là của thầy Th.s Nguyễn Đức Minh, em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bản đồ án của em có thể còn nhiều sai sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy, cô. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.s Nguyễn Đức Minh cùng các thầy cô giáo khác trong bộ môn. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . . 1 CHƯƠNG 1. ÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CÁC PHÂN XƯỞNG VÀ TOÀN NHÀ MÁY . . 2 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ. 2 1.2. QUY MÔ, CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY. . 3 1.3. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN THEO CÔNG SUẤT TRUNG BÌNH VÀ HỆ SỐ CỰC ĐẠI: Theo phương pháp này . . 5 1.3.1. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và độ lệch trung bình bình phương: . . 6 1.3.2. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số hình dạng: . . 6 1.3.3. Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu: . . 7 1.3.4. Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản suất: . . 7 1.3.5. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm và tổng sản lượng: . 8 1.4. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PXSCCK. . 9 1.4.1. Giới thiệu phương pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình Ptb và hệ số cực đại kmax . . 10 1.4.1.1.Trình tự xác định phụ tải tính toán theo phương pháp Ptb và kmax: . 13 1.5. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG. 22 1.7. XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI ĐIỆN VÀ BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI. . 24 1.7.1. Tâm phụ tải điện . . 24 1.7.2. Biểu đồ phụ tải điện . . 25 CHƯƠNG 2. HIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY . 28 2.1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CUNG CẤP ĐIỆN. . 28 95 2.2. LỰA CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP TRUYỀN TẢI TỪ KHU VỰC VỀ XÍ NGHIỆP. 28 2.2.1 Các công thức kinh nghiệm xác định điện áp truyền tải . 28 2.3. VẠCH CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN. 29 2.3.1. Chọn phương án về các trạm biến áp phân xưởng . 29 2.3.2. Phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng . 32 2.3.3.Xác định vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng . 33 2.4. TÍNH TOÁN KINH TẾ - KĨ THUẬT LỰA CHỌN PA HỢP LÝ. 34 2.4.1. Lựa chọn các thiết bị cao áp . 34 2.4.2. Tính toán các phương án . 35 2.4.2.1 Tính toán phương án 1 . 35 2.4.2.2 . Phương án II : . 41 CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH . 46 3.1. MỤC ĐÍCH TÍNH NGẮN MẠCH. 46 3.2. CHỌN ĐIỂM TÍNH NGĂN MẠCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA SƠ ĐỒ. 46 3.2.1.Chọn điểm tính ngắn mạch . 46 3.2.2. Tính toán các thông số của sơ đồ . 47 3.3. TÍNH TOÁN DÕNG NGẮN MẠCH. 49 3.4. CHỌN VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ. 52 3.4.1. Chọn và kiểm tra máy cắt . 52 3.4.3. Chọn biến dòng điện BI . 54 3.4.4. Chọn máy biến áp BU . 55 CHƯƠNG 4. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG . 56 4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ. 56 4.2. XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG NHÀ MÁY. 58 4.3. CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT VÀ THIẾT BỊ BÙ. 59 4.3.1. Chọn thiết bị bù. 59 96 4.3.2. Vị trí đặt thiết bị bù . . 60 4.3.3. Tính toán phân phối dung lượng bù. . 60 4.3.4. Xác định điện trở trên cáp . . 61 4.4. XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ CHO MỖI PHÂN NHÁNH. 63 4.5. CHỌN THIẾT BỊ BÙ. . 64 CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ . . 68 5.1. SƠ ĐỒ CUNG CẤP MẠNG ĐIỆN PHÂN XƯỞNG. . 68 5.1.1. Đánh giá các phụ tải của phân xưởng sửa chữa cơ khí . . 68 5.1.2. Lựa chọn sơ đồ cung cấp điện cho phân xưởng SC cơ khí . . 68 5.1.3.Chọn vị trí tủ động lực và tủ phân phối . . 69 5.2. CHỌN TỦ PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐỘNG LỰC. . 70 5.2.1.Nguyên tắc chung . 70 5.2.2Chọn tủ PP và TĐL . . 70 5.3. CHỌN CÁP CHO MẠNG PHÂN XƯỞNG. . 76 5.3.1. Chọn cáp từ trạm biến áp đến phân xưởng . . 76 5.3.2. Chọn cáp từ tủ phân phối đến tủ động lực . . 76 5.3.3. Chọn cáp từ tủ động lực đến từng thiết bị . . 77 CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ . . 83 61. NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN CHIẾU SÁNG. . 83 6.1.1.Yêu cầu đối với chiếu sáng . 83 6.1.2. Tiêu chuẩn chiếu sáng . . 84 6.2. HÊ THỐNG CHIẾU SÁNG. 85 6.3. CÁC LOẠI VÀ CHẾ ĐỘ CHIẾU SÁNG. 85 6.3.1. Các loại chiếu sáng . 85 6.3.2 Chế độ chiếu sáng . . 85 6.4. CHỌN HỆ THỐNG VÀ ĐÈN CHIẾU SÁNG. . 86 97 6.4.1 Chọn hệ thống chiếu sáng . . 86 6.4.2. Chọn loại đèn chiếu sáng . . 87 6.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ DUNG LƯỢNG BÓNG ĐÈN . 87 6.5.1. Các phương pháp tính . . 87 6.5.2. Phương pháp hệ số sử dụng quang thông . . 87 6.6. TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO PXSCCK. 89 6.6.1. Thiết kế mạng điện chiếu sáng: . . 91 KẾT LUẬN . . 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY