Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho khu nghỉ dưỡng tổng hợp Sông Giá

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, cả nước ta đang bước vào công cuộc công nghiệp hóa đất nước, sự giáo dục đóng vai trò quan trọng trong công cuộc này, đặc biệt là đào tạo đội ngũ có tay nghề cao biết kết hợp chặt chẽ lý thuyết và thực tiễn vào lao động sản xuất. Để hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã được học trong trường, áp dụng vào tìm hiểu các ứng dụng của tự động hóa trong thực tế sản xuất, em được giao đề tài “Thiết kế cung cấp điện cho khu nghỉ dưỡng tổng hợp Sông Giá”. Bản đồ án của em được trưng bày thành 5 chương: Chương 1. Giới thiệu chung về khu nghỉ dưỡng tổng hợp Sông Giá. Chương 2. Xác định phụ tải tính toán của các khu nhà chức năng. Chương 3. Thiết kế mạng điện cao áp cho khu nghỉ dưỡng. Chương 4. Thiết kế mạng điện hạ áp cho khu nghỉ dưỡng. Chương 5. Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số cosφ cho khu nghỉ dưỡng. Do thời gian và trình độ có hạn nên bản đồ án của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự tham gia góp ý của các thầy cô và các bạn MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . Error! Bookmark not defined. CHưƠNG 1 . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU NGHỈ DưỠNG TỔNG HỢP SÔNG GIÁ . Error! Bookmark not defined. 1.1. Tìm hiểu chung về khu nghỉ dưỡng tổng hợp Sông Giá. 1.2. Khái quát các hạng mục công trình . 4 CHưƠNG 2 . XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁ KHU NHÀ CHỨC NĂNG. . Error! Bookmark not defined. 2.1. Phụ tải tính toán của các khu nhà chức năng . . 6 2.2. Phân nhóm phụ tải và xác dịnh phụ tải tính toán của các khu vực và của toàn khu nghỉ dưỡng . 10 2.3. Xác định phụ tải tính toán của khu nghỉ dưỡng . . 31 2.4. Tính toán tăng trưởng của phụ tải sau 10 năm . . 31 2.5. Xác định tâm phụ tải điện và bản đồ phụ tải của khu nghỉ dưỡng . 32 CHưƠNG 3 . THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO KHU NGHỈ DưỠNG . 37 3.1. Đặt vấn đề. 37 3.2. Phương án về các trạm biến áp khu vực . . 38 3.3. Phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp khu vực . 43 CHưƠNG 4. THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO KHU NGHỈ DưỠNG . 53 4.1. Đặt vấn đề . . 53 4.2.Lựa chọn các phần tử của hệ thống điện . 53 CHưƠNG 5 . TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT CHO KHU NGHỈ DưỠNG . .65 5.1.Đặt vấn đề . E 5.2. Chọn thiết bị bù và vị trí đặt . .Error! Bookmark not defined. 5.3.Xác định và phân phối dung lượng bù . .Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY