Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, ngành công nghiệp điện lực luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Hiện nay điện lực trở thành dạng năng lượng không thể thiếu được trong hầu hết các lĩnh vực: xây dựng, sinh hoạt, giao thông vận tải, . Khi xây dựng một nhà máy mới, một khu công nghiệp, một khu dân cư mới, . thì việc đầu tiên phải tính đến là xây dựng một hệ thống cung cấp điện để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho khu vực đó. Sau thời gian học tập tại trường và qua quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần sắt tráng men - nhôm Hải Phòng. Em đã thực hiện đề tài tốt nghiệp: “ Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần sắt tráng men - nhôm Hải Phòng ”. Với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Đỗ Thị Hồng Lý cùng các thầy cô trong bộ môn Điện Tự Động công nghiệp em đã hoàn thành đề tài. Đồ án gồm các phần sau: Chương 1: Giới thiệu về công ty cổ phần sắt tráng men - nhôm HP. Chương 2: Xác định PTTT của các phân xưởng và toàn nhà máy. Chương 3: Lựa chọn các thiết bị điện cho nhà máy. Chương 4: Nối đất và chống sét. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . . 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÕNG . . 2 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY. . 2 1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY . . 5 1.3. CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN. 7 1.4. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÀ THỐNG KÊ PHỤ TẢI CỦA CÔNG TY . . 8 1.4.1. Sơ đồ mặt bằng . 8 1.4.2. Thống kê phụ tải công ty . 9 1.4.2.1. Xưởng cơ khí . 9 1.4.2.2. Xưởng cán đúc . 10 1.4.2.3. Xưởng chế men - vật liệu chịu lửa (VLCL) . 11 1.4.2.4. Xưởng dập hình . 12 1.4.2.5. Xưởng nhôm . 13 1.4.2.6. Xưởng tráng nung . 14 1.4.2.7. Xưởng Inox . 15 2.1.1. Các phương pháp xác định PTTT ( phụ tải tính toán ). 16 2.2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO TỪNG PHÂN XƯỞNG . 19 2.2.1. Phân xưởng cơ khí . 19 2.2.2. Phân xưởng cán đúc . 20 2.2.3. Xưởng chế men - vật liệu chịu lửa (VLCL) . 21 2.2.4. Phân xưởng dập hình . 22 2.2.5. Xưởng nhôm . 23 2.2.7. Xưởng Inox . 25 2.2.8. Nhà hành chính, văn phòng . 26 2.2.9. Nhà ăn . 26 2.2.10. Bảng tổng kết phụ tải toàn nhà máy. 27 2.3. XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM PHỤ TẢI, VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP . 28 2.3.1. Xác định trọng tâm phụ tải. 28 2.3.2. Chọn vị trí của trạm biến áp ( TBA ) . 30 2.4. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO CÔNG TY . 32 CHƯƠNG 3. LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CHO NHÀ MÁY . 33 3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 33 3.2. LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ CAO ÁP . 33 3.2.1. Lựa chọn máy biến áp . 33 3.2.3. Chọn dây dẫn từ sứ cao áp đến các máy biến áp . 36 3.2.4. Chọn cáp và kiểm tra cáp . 37 3.2.5. Chọn và kiểm tra máy cắt điện 22kV: . 38 3.2.6. Chọn dao cách ly 22kV . 39 3.2.7. Chọn và kiểm tra cầu dao phụ tải tổng 22kV . 39 3.2.8. Chọn và kiểm tra máy cắt phụ tải cho các trạm biến áp TR1 và TR2 . 40 3.2.9. Chọn máy biến điện áp đặt ở thanh cái 22kV . 41 3.2.10. Chọn máy biến dòng đặt tại thanh cái 22kV . 42 3.3. TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHÍA HẠ ÁP . 44 3.3.1. Tính chọn dây dẫn từ MBA đến các tủ phân phối hạ áp . 44 3.3.2. Phân loại khu vực phụ tải của công ty. 45 3.3.3. Chọn và kiểm tra Áptômát tổng đặt tại tủ MSB0 của TR1, TR2 . 47 3.3.4. Chọn và kiểm tra thanh cái 0,4kV . 48 3.3.5. Chọn và kiểm tra cáp từ tủ phân phối MSB0 đến các tủ MSB1, MSB2 . 50 3.3.6. Chọn và kiểm tra Áptômát đặt ở Tủ MSB . 50 3.3.7. Chọn và kiểm tra thanh cái 0,4 kV đặt ở các tủ MSB1 và MSB2 . 51 3.3.8. Chọn và kiểm tra Áptômát và dây dẫn từ tủ phân phối đến các tủ động lực. 53 3.4. TÍNH CHỌN DÂY DẪN, ÁPTÔMÁT CHO TỪNG NHÓM THIẾT BỊ . 55 3.4.1. Tính chọn cho xưởng tráng nung . 55 3.4.2. Tính chọn cho xưởng cán đúc. 56 3.4.3. Tính chọn cho xưởng dập hình . 57 3.4.4. Tính chọn cho xưởng cơ khí . 58 3.4.5. Tính chọn cho xưởng chế men . . 59 3.4.6. Tính chọn cho xưởng inox . . 60 3.4.6. Tính chọn cho xưởng nhôm . . 61 CHƯƠNG 4. NỐI ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT . 70 4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ . . 70 4.2. TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT CHO TRẠM BIẾN ÁP . . 70 4.2.1. Trang bị nối đất trạm biến áp . 70 4.2.2. Tính toán nối đất cho trạm biến áp . 73 4.3. TÍNH TOÁN CHỐNG SÉT CHO CÔNG TY . . 74 4.3.1. Khái quát về chống sét . . 74 4.3.2. Cấu trúc của hệ thống chống sét . . 75 4.3.3. Tính toán chống sét đánh trực tiếp cho công ty . . 76 KẾT LUẬN . 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY