Đề tài Thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý cán bộ

Thực thể CANBO bao gồm các thuộc tính : * MãCB : Để xác định duy nhất một CANBO, đồng thời nó là khoá chính của thực thể . * Họ đệm : * Tên : Tên của CANBO. Một thuộc tính bắt buộc phải tồn tại trong một CANBO. * Tên thường dùng : Để xác định tên gọi khác * Giới tính : Để xác định giơí tính của một CANBO * Ngày sinh : Nó là một thuộc tính bắt buộc tồn tại . * Quê quán : Nó là một thuộc tính bắt buộc * Địa chỉ : Thuộc tính này là bắt buộc tồn tại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY