Đề tài Thiết kế Bài toán quản lý kho tại Công ty TNHH Ngọc Khánh

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NGỌC KHÁNH I. Giới thiệu chung về công ty TNHH Ngọc Khánh II. Cơ cấu tổ chức của công ty III. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý kho hàng tại công ty PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC KHÁNH A. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 1. Sơ đồ thông tin của hệ thống đang hoạt động tại công ty TNHH Ngọc Khánh 1.1. Quá trình nhập hàng từ các nhà máy 1.2. Quá trình xuất bán cho khách hàng 1.3 Quá trình kiểm kê 1.4. Sơ đồ chức năng kinh doanh (BDF) của hệ thống quản lý kho hàng 2. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống đang hoạt động 2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu 2.2.Phân rã sơ đồ DFD B. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU I. Mô hình thực thể liên kết II. Thiết kế cơ sở dữ liệu 1. Bảng Khách (KHACH) 2. Bảng Kho (KHO) 3. Bảng Hàng (HANG) 4. Bảng Hóa đơn xuất (HOADONXUAT) 5. Bảng Hóa đơn nhập(HOADONNHAP) 6. Bảng Hàng nhập (HANGNHAP) 7. Bảng Hàng xuất (HANGXUAT) 8. Bảng Login KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY