Đề tài Thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên từng thị trường

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2 I. Đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 8 tháng năm 2009 5 II. Định hướng phát triển thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam 5 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM 7 I. THỊ TRƯỜNG EU: 7 1. Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang EU 7 2. Nhập khẩu các mặt hàng chủ lực từ EU 12 3. Tình hình xuất nhập khẩu cụ thể các quốc gia trong EU: 13 4. Thuận lợi và khó khăn 19 6. Phương án xuất khẩu sang EU trong thời gian tới: 25 II. THỊ TRƯỜNG MỸ: 27 1. Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang Mỹ 27 2. Nhập khẩu các mặt hàng chủ lực sang Mỹ 29 3. Hạn chế khi xuất nhập khẩu vào thị trường Mỹ 31 4. Thuận lợi khi đẩy mạnh thương mại với Mỹ: 34 5. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao thương với Mỹ 35 III. THỊ TRƯỜNG ASEAN: 37 1. Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang các nước Asean 38 2. Nhập khẩu các mặt hàng chủ lực sang Asean 45 3. Thuận lợi –khó khăn- hạn chế trong giao thương với các nước Asean: 52 4. Các biện pháp trong hoạt động giao thương với Asean: 55 IV. THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC: 56 1. Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang Trung Quốc: 57 2. Nhập khẩu các mặt hàng chủ lực từ Trung Quốc: 60 3. Thuận lợi trong giao thương với Trung Quốc: 61 4. Khó khăn trong hoạt động giao thương: 63 5. Giải pháp trong hoạt động giao thương với Trung Quốc: 63 V. THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 67 1. Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang Nhật Bản 68 2. Nhập khẩu các mặt hàng chủ lực từ Nhật Bản 74 3. Thuận lợi khó khăn và thách thức: 76 4. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động ngoại thương với Nhật Bản: 79 VI. THỊ TRƯỜNG ÚC 83 1. Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang Úc 84 3. Thuận lợi khó khăn - thách thức và cơ hội: 87 4. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động ngoại thương sang Úc: 89 VII. THỊ TRƯỜNG NGA: 92 1. Tình hình thương mại giữa Việt Nam và Nga giai đoạn 2000-2008 93 2. Tình hình thương mại giữa Việt Nam và Nga 7 tháng năm 2009 95 3. Cơ hội và thách thức 95 4. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao thương 96 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CHO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY