Đề tài Tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2 1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị. 2 2. Thực trạng Tổ chức bộ máy: 3 II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC & TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 5 1. Thực trạng nguồn nhân lực: 5 2. Thực trạng tổ chức công tác quản trị nhân lực 8 3. Đánh giá chung 23 PHẦN II.CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU 25 CHƯƠNG I . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 25 1.1.Một số khái niệm. 25 1.2.Ý nghĩa của tạo động lực lao động 26 1.3.Một số học thuyết tạo động lực lao động 28 1.4.Các biện pháp tạo động lực lao động 33 1.5.Các yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực lao động 38 1.6.Sự cần thiết của vấn đề tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt 44 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NAM VIỆT 46 2.1. Tổng quan về doanh nghiệp 46 2.2. Thực trạng hoạt động tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt 47 2.3. Đánh giá công tác tạo động lực lao động 54 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NAM VIỆT 56 3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong tương lai 56 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt 56 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 LỜI MỞ ĐẦU Vấn đề tạo động lực cho người lao động đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong các doanh nghiệp nước ta hiện nay. Tổ chức là một tập thể người lao động mà trong đó họ làm việc và cống hiến vì mục đích chung là làm cho tổ chức ngày càng phát triển và có vị thế trên thị trường. Ngược lại, người lao động sẽ nhận được những phần thưởng về cả vật chất lẫn tinh thần từ tổ chức mang lại. Như vậy, xét về thực chất công tác tạo động lực là môt hoạt động đầu tư mà cả hai bên cùng có lợi. Thực tế, công tác tạo động lực ở Công ty cổ phần Phát triển Quốc tế Nam Việt đã và đang thực hiện, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn và vẫn chưa kích thích được người lao dộng làm việc hết sức mình cho tổ chức, năng suất lao đọng vẫn chỉ đạt ở mức trung bình. Với những vướng mắc trên, trong quá trình thực tập tại công ty, tìm hiểu thực tế em đã chọn đề tài: “Tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt. Thực trạng và giải pháp” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung chính sau: Phần I. Những vấn đề chung. I. Khái quát chung về đơn vị thực tập II. Thực trạng nguồn nhân lực & công tác quản trị nguồn nhân lực Phần II. Chuyên đề chuyên sâu. Chương I. Cơ sở lý luận về tạo động lực lao động Chương II. Thực trạng tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt Chương III. Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này chắc sẽ có những thiếu xót nên em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài báo cáo này hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Vũ Thanh Tuyền để em có thể hoàn thành bài báo cáo này! Sinh viên thực hiên: Vũ Văn Tuấn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY