Đề tài Tài liệu ôn thi môn lý thuyết kinh tế Mác - Bộ tư bản

Câu hỏi: 1. Tuần hoàn tư bản tiền tệ. Nghiên cứu những nội dung cơ bản trình bày để thực hiện chức năng của tuần hoàn tư bản tiền tệ. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 2. Tuần hoàn tư bản sản xuất. Nghiên cứu những nội dung cơ bản trình bày để thực hiện chức năng của tuần hoàn tư bản sản xuất. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 3. Tuần hoàn tư bản hàng hóa. Nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận và thực tiễn 4. Nghiên cứu tổng tuần hoàn của tư bản. 5. Nghiên cứu chu chuyển tư bản: thời gian chu chuyển, tốc độ chu chuyển. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 6. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và lợi nhuận. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 7. Tỷ suất lợi nhuận, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Ý nghĩa ll và tt rút ra từ việc phân tích tỷ suất lợi nhuận. 8. Quy luật tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận giảm thành xu hướng (các yếu tố ngăn cản sự giảm của tỷ suất lợi nhuận). Ý nghĩa thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY