Đề tài Tác động của khoa học công nghệ đối với phát triển ngành công nghiệp ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ý LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ý luận về khoa học 1.1. Khái niệm về khoa học 1.2 Đặc điểm khoa học 2. Lý luận về công nghệ 2.1 Khái niệm công nghệ 2.2 Đặc điểm công nghệ 3. Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ 4. Đổi mới và chuyển giao công nghệ II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP 1. Khái niệm công nghiệp 2. Vai trò công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 3. Đặc trưng của sản xuất công nghiệp 3.1 Các đặc trưng về mặt kĩ thuật sản xuất của công nghiệp được thể hiện ở các khía cạnh chủ yếu sau. 3.2 Đặc trưng kinh tế xã hội của sản xuất 4. Vai trò của khoa học công nghệ đối với phát triển công nghiệp CHƯƠNGII ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM I. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO KHU VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1. Nhân tố con người 2. Giáo dục và đào tạo 3. Đội ngũ cán bộ khoa học và nguồn lao động có tay nghề cao. 4. Nguồn vốn cho sự phát triển khoa học và công nghệ II. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1. Khoa học công nghệ là động lực phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 2. Khoa học công nghệ thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. 3. Khoa học công nghệ thúc đẩy quá trình phân công lao động, làm thay đổi sâu sắc phương thức lao động của con người. 4. Khoa học công nghệ góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. III. THÀNH CÔNG, THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 1. Lợi thế của nước đi sau. 2. Thành công khi áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp ở Việt Nam. IV. MỘT SỐ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI KHI ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1. Một số hạn chế 2. Nguyên nhân của những hạn chế. CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ KHCN TRONG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP I.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA MỘT SỐ NƯỚC 1.Chiến lược phát triển KHCN của Trung Quốc 2. Chính sách phát triển KHCN của Hàn Quốc II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM III. GIẢI PHÁP KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY