Đề tài Tác động của chính sách thuế đối với sự phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

Trong những năm qua thị trường bất động sản đã vàđang hình thành, phát triển ở Việt Nam, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, kích thích đầu tư, đáp ứng các yêu cầu vềđất đai, nhàở. Để quản lý và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, Nhà nước đãáp dụng nhiều chính sách trong đó chính sách thuếđóng một vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay thị trường bất động sản ở nước ta vẫn còn sơ khai, kém phát triển với sự lấn át của thị trường bất động sản ngầm. Mọi trao đổi, giao dịch diễn ra trên thị trường còn mang tính tự phát, hiện tượng mua, bán ngầm diễn ra mạnh mẽ, nhất làở các thành phố lớn. Do hoạt động thiếu sự kiểm soát của Nhà nước dẫn đến Nhà nước bị thất thu một khoản lớn từ việc mua, bán, kinh doanh bất động sản. Đặc biệt một vài năm gần đây hiện tượng đầu cơ trục lợi diễn ra mạnh mẽ gây ra những cơn sốt giá giả tạo. Tình trạng "đóng băng" trên thị trường bất động sản chính thức vẫn chưa có biện pháp tháo gỡ. Để giải quyết tình trạng trên, một trong những đòi hỏi cấp thiết là các chính sách tài chính của Nhà nước đặc biệt là chính sách thuế nhằm quản lý và phát triển thị trường bất động sản cần phải đổi mới và hoàn thiện hơn nữa. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập và tìm hiểu hoạt động tại Trung tâm thông tin, tư vấn và dịch vụ bất động sản, thuộc Cục quản lý cộng sản, Bộ Tài chính, em mạnh dạn chọn đề tài "Tác động của chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam" làm chuyên đề thực tập của mình. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần: Chương 1: Chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản. Chương 2: Thực trạng chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Do kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề khó tránh khỏi nhiều thiếu sót, em mong nhận được nhiều ý kiến để chuyên đề hoàn thiện hơn. Em cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của thầy giáo TS. Hoàng Xuân Quế và Trung tâm tư vấn và dịch vụ bất động sản đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành chuyên đề này. MỤCLỤC Lời mởđầu 1 Chương 1: Chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản 3 1.1. Sự phát triển thị trường bất động sản 3 1.1.1. Thị trường bất động sản 3 1.1.1.1.Khái niệm vàđặc điểm bất động sản 3 1.1.1.2. Khái niệm vềđặc điểm thị trường bất động sản. 5 1.1.2. Sự phát triển của thị trường bất động sản. 8 1.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển thị trường bất động sản. 8 1.1.2.2. Các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản. 9 1.1.2.3. Các nhân tố phản ánh sự phát triển của thị trường bất động sản. 12 1.2. Chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản. 16 1.2.1. Hệ thống chính sách đối với bất động sản. 16 1.2.2. Đặc điểm của thuế bất động sản. 17 1.2.3. Vai trò của chính sách thuếđối với sự phát triển của thị trường bất động sản. 18 Chương 2:Thực trạng chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam 20 2.1. Thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam. 20 2.1.1. Cơ sở pháp lý cho việc hình thành thị trường bất động sản ở Việt Nam. 20 2.1.2. Thực trạng thị trường bất động sản Việt nam. 22 2.1.2.1. Thị trường bất động sản không chính thức hoạt động mạnh. 22 2.1.2.2. Hàng hoá bất động sản cóđủđiều kiện tham gia giao dịch còn hạn chế cả về số lượng, chủng loại và chất lượng. 23 2.1.2.3. Việc đầu cơ, nắm giữđất đai trái pháp luật còn diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng tới quan hệ cung - cầu và sự hình thành giá cả trên thị trường. 25 2.1.2.4. Kinh doanh phát triển bất động sản đãđược hình thành nhưng chưa bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. 28 2.1.2.5. Hoạt động quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản còn nhiều yếu kém. 29 2.1.3. Tác động tiêu cực của thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 31 2.1.3.1. Sử dụng đất đai và bất động sản kém hiệu quả, lãng phí. 31 2.1.3.2. Gây hậu quả tiêu cực về mặt xã hội. 31 2.1.3.3. Hạn chế trong việc huy động các nguồn lực tài chính. 31 2.1.3.4. Giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế. 32 2.2. Thực trạng chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản. 32 2.2.1. Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 32 2.2.2. Thuế nhà, đất 33 2.2.3. Thuế chuyển quyền sử dụng đất. 34 2.3. Đánh giá tác động của chính sách thuếđối với sự phát triển thị trường bất động sản. 35 2.3.2. Những hạn chế 37 Chương 3. Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế nhằmphát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. 41 3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường bất động sản ở Việt nam. 41 3.1.1. Quan điểm phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. 41 3.1.2. Mục tiêu phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. 42 3.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế nhằm phát triển thị trường bất động sản ở nước ta. 42 3.2.1. Áp dụng chính sách thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. 42 3.2.2. Thống nhất thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuếđất thành thuế sử dụng đất. 44 3.2.2.1. Sự cần thiết ban hành luật thuế sử dụng đất. 44 3.2.2.2. Mục tiêu và yêu cầu của Luật thuế sử dụng đất. 45 3.2.2.3. Các đề xuất cho Luật thuế sử dụng đất. 45 3.2.2.4. Điều kiện cần thực hiện Luật thuế sử dụng đất. 49 3.2.3. Tăng cường công tác quản lý thuế. 50 Kết luận 52 Tài liệu tham khảo . .53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY