Đề tài Sử dụng XML để đưa thông tin lên ứng dụng winform trong quản lý

Báo Cáo XML Đề tài : “ Sử dụng XML để đưa thông tin lên ứng dụng winform trong quản lý “ Ngày nay việc sử dụng XML để đưa thông tin lên các website hay các ứng dụng winform ngày một nhiều , XML ngày một chiếm ưu thế khi là công cụ để chuyển tải thông tin lên các ứng dụng , đặc điểm là XML là các dạng file text nên dung lượng nhỏ ngọn ,đẽ dàng chuyển tải vì văn bản dưới dạng file text nên vượt qua bức tường lửa một cách dễ dàng . bài làm được xây dựng dựa trên cơ sở từ bảng dữ liệu truyền tải từ sql server Mô tả : bài làm mô tả quá trình sử dụng XML để hiển thị thông tin về chương trình quản lý sách đơn giản mục đích chính của bài là mô phỏng quá trình sử dụng XML để đưa thông tin thay cho sử dụng SQL server .chứ không đi sâu vào phân tích và thực hiện quá trình quản lý trong chương trình Mô tả : thiết kế Các bảng csdl trong quản lý sách gồm các bảng sau : Author .xml Publisher.xml Jobs .xml Stores.xml Titles.xml Quantri.xml

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY