Đề tài Sáu năm thi hành luật doanh nghiệp những vấn đề nổi bật và bài học kinh nghiệm

Mục lục 2 „ Từ viết tắt 3 „ Lời cảm ơn 5 „ Giới thiệu Tóm tắt 6 PHẦN I - Những Tác động Tích cực của Luật Doanh nghiệp 8 „ Về cơ bản, công dân được quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm 8 „ Góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, tăng trưởng kinh tế . 8 „ Thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta . 12 „ Góp phần đổi mới một bước cơ bản phương thức và công cụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp . 12 Phần II - Hệ thống Cơ quan Đăng ký Kinh doanh 14 „ Lịch sử Phát triển của Hệ thống Cơ quan đăng ký Kinh doanh 14 „ Còn tồn tại nhiều hạn chế về cấu trúc tổ chức và nhân sự 15 „ Các Phòng Đăng ký Kinh doanh mới chỉ tập trung được vào nhiệm vụ cấp giấy ĐKKD 17 „ Hầu như Chưa Phòng ĐKKD nào thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn về ngành nghề Kinh doanh có điều kiện 18 „ Hệ thống thông tin về doanh nghiệp Hiện đại chưa được hình thành 19 „ Việc thực hiện Nhiệm vụ giám sát Doanh nghiệp và Hộ Kinh doanh còn nhiều Hạn chế 20 Phần III - Cải cách Giấy phép Kinh doanh 22 „ Các nỗ lực cải cách Giấy phép Kinh doanh Thật đáng ghi nhận . 22 „ Song quá trình cải cách đã Không hề dễ dàng . 26 „ Sự Trỗi dậy của một Làn sóng Giấy phép Kinh doanh Mới 27 „ Một số Bài học Kinh nghiệm về Cải cách Giấy phép . 28 Phần IV-Tổ Công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp. 30 „ Sự Hình thành của Tổ Công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp . 30 „ Phương thức Hoạt động của Tổ Công tác . 32 „ Những Kết quả Công việc Đã được Xã hội Đánh giá cao 35 „ Ba Giai đoạn Tồn tại và Hoạt động của Tổ Công tác . 36 „ Một số Nguyên nhân của sự Thành Công và Tính Chưa Bền vững trong Hoạt động của Tổ Công tác . 37 Phần V - Những bài học kinh nghiệm 40 „ Phần Phụ lục . 44 „ Tài liệu Tham khảo 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY