Đề tài Rà soát hệ thống các quy định về giấy phép kinh doanh thực trạng, giải pháp, kiến nghị

LỜI MỞ ĐẦU 7 PHẦN I-PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ 11 1. PHẠM VI RÀ SOÁT 11 2. NỘI DUNG RÀ SOÁT 12 3. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 13 PHẦN II-MỘT SỐ PHÁT HIỆN BAN ĐẦU TỪ KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH 15 1. GIẤY PHÉP CÓ NHIỀU TÊN GỌI KHÁC NHAU 15 2. VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC LOẠI GIẤY PHÉP 16 3. VỀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA GIẤY PHÉP KINH DOANH 20 4. TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP 22 5. TÍNH CỤ THỂ VÀ HỢP LÝ 22 a. Không rõ và cụ thể về chủ thể phải xin phép và đối tượng (hay hoạt động) được quản lý bằng giấy phép 23 b. Không rõ, không cụ thể và có phần không hợp lý trong quy định về điều kiện hay tiêu chí để cấp phép 24 c. Hệ quả của thực trạng nói trên 28 d. Về hồ sơ cấp phép 28 đ. Về trình tự cấp phép 30 Mục lục e. Về thời hạn cấp phép. 31 g. Về thời hạn và phạm vi hiệu lực của giấy phép và việc gia hạn hiệu lực của giấy phép. 32 h. Về cơ quan có thẩm quyền cấp phép 33 PHẦN III-MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 35 1. MỘT SỐ NHẬN XÉT 35 a. Về phía người dân và doanh nghiệp (người xin phép) 36 b. Về phía cơ quan nhà nước 37 2. NGUYÊN NHÂN 38 3. KIẾN NGHỊ 39 a. Kiến nghị bãi bỏ và sửa đổi bổ sung các giấy phép 39 b. Về thể chế và triển khai thực hiện 40 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng tổng hợp đánh giá tính đầy đủ của giấy phép Phụ lục 2: Sơ đồ cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Phụ lục 3: Sơ đồ giấy phép thực hiện biển, bảng quảng cáo Phụ lục 4: Danh mục giấy phép kiến nghị bãi bỏ Phụ lục 5: Danh mục giấy phép kiến nghị sửa đổi, bổ sũng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY