Đề tài Quy hoạch trục giao thông trên trục ngã ba văn điển tới ngã tư Hà Đông

Mục Lục Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HIÌNH VẼ.v LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH TRỤC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ.5 1.1: Cơ sở lý luận về đường giao thông chính đô thị:5 1.1.1: Khái niệm, phân loại đường đô thị:5 1.1.2: Chức năng chính của đường đô thị:9 1.1.3: Phân cấp kỹ thuật đường đô thị:10 1.2: Tổng quan trục giao thông đô thị:11 1.2.1: Khái niệm trục giao thông đô thị:11 1.2.2: Vai trò của trục đường chính trong đô thị.11 1.2.3: Các bộ phận của đường đô thị (mặt cắt ngang đường đô thị):12 1.3: Cơ sở lý luận về quy hoạch giao thông đô thị:24 1.3.1: Khái niệm và bản chất quy hoạch GTVTĐT.24 1.4: Nội dung và quy trình lập quy hoạch trục giao thông từ ngã ba Văn Điển – ngã tư Hà Đông.26 1.4.1: Nội dung quy hoạch trục giao thông đô thị.26 1.4.2: Quy trình lập quy hoạch trục giao thông từ ngã ba Văn Điển – ngã tư Hà Đông.27 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG TRỤC GIAO THÔNG TỪ NGÃ BA VĂN ĐIỂN TỚI NGÃ TƯ HÀ ĐÔNG30 2.1: Khái quát chung về Thành Phố Hà Nội.30 2.1.1: Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, dân số, thuỷ văn, khí hậu của TP Hà Nội.30 2.1.2: Hiện trạng kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.31 2.1.3: . Định hướng, kế hoạch phát triển KT - XH của TP Hà Nội đến năm 2020. 32 2.1.4. Quy hoạch mạng lưới GTVT Hà Nội tới năm 2020. 33 2.2: Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ Hà Nội.36 2.2.1: Giao thông đường bộ. 36 2.2.2: Giao thông đường sắt38 2.2.3. Vận tải hành khách công cộng.39 2.2.4: Nhận xét về mạng lưới giao thông đường bộ Hà Nội.39 2.3.1: Vị trí địa lý và địa giới hành chính của Huyện thanh Trì.41 2.3.2: Điều kịên tự nhiên:41 2.3.3: Điều kiện kinh tế và xã hội.42 2.3.4: Định hướng phát triển KTXH huyện Thanh Trì.44 2.3.5: Hiện trạng và định hướng sử dụng đất Huyện Thanh Trì45 2.3: Mối quan hệ giữa huyện Thanh Trì và các huyện thị tỉnh Hà tây cũ khi Hà Nội mở rộng.47 2.4: Hiện trạng trục đường Ngã Ba Văn Điển – Ngã Tư Hà Đông.48 2.4.1: Vị trí, vai trò của trục đường trong khu vực.48 2.4.2: Cấp hạng kỹ thuật đường:50 2.4.3: Vị trí tuyến đường.50 2.4.4: Cơ sở hạ tầng trên trục đường:52 2.5: Hiện trạng sử dụng đất hai bên đường:56 2.6: Hiện trạng tham gia GT trên trục đường từ Ngã Ba Văn Điển tới Ngã Tư Hà Đông.57 2.6.1: Phương pháp thực hiện thu thập số liệu.57 2.6.2. Kết quả của quá trình điều tra hiện tại.58 2.7: Dự báo nhu cầu vận tải trên trục đến năm 2025:61 2.7.1: Lựa chọn phương pháp dự báo:61 2.7.2: Phương pháp tiến hành dự báo:62 2.7.3: Dự báo lưu lượng năm tương lai:63 2.8: Những vấn đề cần giải quyết:66 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TRỤC TỪ NGÃ BA VĂN ĐIỂN TỚI NGÃ TƯ HÀ ĐÔNG.68 3.1: Căn cứ và quan điểm mục tiêu quy hoạch:68 3.1.1: Căn cứ lập quy hoach:68 3.1.2: Quan điểm, mục tiêu phát triển GTVT trong đô thị:68 3.1.3: Quan điểm, mục tiêu quy hoạch đường đô thị.69 3.1.4: Quan điểm mục tiêu quy hoạch trục Ngã Ba Văn Điển – Ngã Tư Hà Đông.70 3.2: Xác định cấp hạng đường kỹ thuật cho trục đường 70 đoạn ngã ba Văn Điển – ngã tư Hà Đông70 3.3: Đề xuất các phương án quy hoạch trục Ngã Ba Văn Điển – Ngã Tư Hà Đông:71 3.3.1: Phương án I: Giữ nguyên đường cũ, kết hợp với một số biện pháp cải tạo hạ tầng kỹ thuật:71 3.3.2: Phương án II: Quy hoạch mở rộng trục:77 3.3.3: Lựa chọn loại mặt cắt ngang cho trục đường.80 3.3.4: Cải tạo các nút giao trên trục:80 3.4: Đánh giá lựa chọn phương án:80 Kết luận & kiến nghị.80 Danh mục tài liệu tham khảo. 80 Lời cảm ơn. 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY