Đề tài Quy hoạch khu lâm viên thành phố Sóc Trăng

MỤC LỤC CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH I. CÁC CƠ SỞ CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH II. VĂN BẢN PHÁP QUY III. CÁC TÀI LIỆU KHÁC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I. LÝ DO LẬP QUY HOẠCH II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT I. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.Vị trí và giời hạn khu đất 2.Địa hình, địa mạo 3. Khí hậu , thủy văn 4. Địa chất thủy văn, địa chất công trình 5. cảnh quan thiên nhiên II. HIỆN TRẠNG 1. Hiện trạng dân cư 2. Hiện sử dụng đất 3 Phát triển kinh tế, xã hội 4. Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông 5. Hiện trạng nền xây dựng, cống thoát nước mưa 6. Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước 7. Hiện trạng nguồn điện CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH I. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT II. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC III. ĐẶC TÍNH VỀ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRONG KHU VỰC LÂM VIÊN CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MƯA I. QUY HOẠCH GIAO THÔNG II. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT CHƯƠNG V: QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐIỆN I. CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN II. NGUỒN ĐIỆN CUNG CẤP III. MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI IV. TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯƠNG VI: QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC I. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC II. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY