Đề tài Quy định phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách năm 2002

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương. - Quốc hội cần quy định các chỉ tiêu về cơ cấu mà không quyết định về số tuyệt đối tổng số thu, chi ngân sách địa phương. Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, và đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, Quốc hội nên đưa ra chỉ tiêu chung cho cả nước và chỉ tiêu cho những lĩnh vực thu, chi cho ngân sách địa phương. Không nên đưa ra con số tuyệt đối, bởi việc đưa ra con số này dẫn đến sự bị động của ngân sách địa phương và gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao. - Cần có quy định về cơ chế thu các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đặc biệt là có sự khuyến khích, ưu đãi hợp lý hơn về tỷ lệ % để thúc đẩy việc thu ngân sách ở các khoản thu này; tránh thất thu, thu sai Cần ban hành cơ chế thu linh hoạt, thuận tiện hơn cho cả người thu, người nộp, tránh can thiệp quá sâu bằng cơ chế mệnh lệnh hành chính. - Cần bổ sung quy định về rà soát và có tiêu chuẩn cụ thể, xem xét khách quan công bằng khi bổ sung Ngân sách trung ương cho Ngân sách địa phương. Hơn nữa cần nâng cao chức năng của cơ quan giám sát, báo cáo việc xin bổ sung, sử dung ngân sách địa phương, tránh tình trạng ỷ lại, cơ chế “xin cho”, sử dụng không đúng mục đích.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY