Đề tài Quản trị marketing - Emarketing

MỤC LỤC Phần mở đâu 1 Mục tiêu nghiên cứu 2 Đối tượng nghiên cứu 3 Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Kết cấu đề tài Phần nội dung Chương 1 cơ sở lí luận 1 Tổng quan về Quản Trị Marketing 2 Quảng cáo và đặc điểm của quảng cáo 3 E-marketing và đặc điểm của E-marketing Chương 2 thực trạng quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam 1 Tổng quan về quảng cáo trực tuyên 2 Tiềm năng của quảng cáo trực tuyên 3 Thị trường quảng cáo trực tuyến ở việt nam các năm gần đây Chương 3 khuyết điểm và giải pháp 1 Các nguyên nhân khiến quảng cáo trực tuyến chưa phát triển 2 Một số giải pháp cho thị trường quảng cáo trực tuyến ở việt nam Phần 3 Đánh giá môn học 1 Nhận xét 2 Đánh giá

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY