Đề tài Quan niệm về giới của học sinh trường THPT Nguyễn Trãi- TP Đà Nẵng

QUAN NIỆM VỀ GIỚI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI- THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THE DEFINTION OF GENDER FORM PUPILS OF NGUYEN TRAI SCHOOL- DA NANG CITY SVTH: LÊ THỊ DUYÊN, ĐỖ THỊ LAM, NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG Lớp: 05CTL, Trường đại học sư phạm GVHD: LÊ THỊ PHI Khoa Tâm lý-giáo dục, Trường đại học Sư Phạm TÓM TẮT Trong xã hội ngày nay quan niệm như thé nào về phẩm chất, vai trò, vị trí của người đàn ông và đàn bà trong gia đình và xã hội là rất quan trọng, nó sẽ quyết định hành vi ứng xử của mỗi người với vai giới của mình. Thực tế trong xã hội còn tồn tại nhiều những quan niệm sai lầm mang tính chất định kiến, phân biệt đối xử theo giới. Vì vậy cần phải tìm các giải pháp để làm giảm hạn chế trên và giúp mọi người nhận thức và có cái nhìn phù hợp với định hướng văn hoá chung của dân tộc. Chúng tôi đề xuất ra một loạt các giải pháp và khuyến nghị với các cơ quan chức năng để khắc phục và thay đổi những quan niệm sai lầm. SUMMARY Nowaday, in the society, the defintion of gender, function and the position of the man and the women in society and family is very important. It decide the method of be havior for the male or female. Infoct, there are many misconception exitx in society nowaday, unfair in gender matter, so me must find the solution to decrease and help people to understand and have right- look suit with. The general trend of tradition and customec of Vietnamese. We have already submitted a systern of solutions to authoritative association in order to fix andchange misconception about this matter. I. Mở đầu: Vấn đề giới đang thu hút sự quan tâm của xã hội, quan niệm về giới như thế nào có ý nghĩa lớn đến sự phất triển của xã hội cũng như sự phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Ngày nay trong xã hội vẫn còn đang tồn tại nhiều định kiến mang tính chất phân biệt đối xử với người phụ nữ về phẩm chất, vai trò, vị tri của họ trong gia đình và xã hội, đồi hỏi cấp thiết phải hạn chế và khắc phục tình trạng trên, tứ là có những nhìn nhận, hiểu biết và quan niệm đúng về giới sao cho vừa khoa học , vừa phù hợp với định huớng văn hoá chung của dân tộc. Nghiên cứu trên đối tượng là học sinh THPT vì đây là lứa tuổi đang có nhiều sự biến chuyển mạnh mẽ. Vì những lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Quan niệm về giới của học sinh trường THPT nguyễn Trãi- TP Đà Nẵng.” II. Kết quả nghiên cứu 1. Cơ sở lý luận 1.1. Tổng qan vấn đề nghiên cứu 1.2. Khái niệm công cụ “Giới là một phạm trù chỉ vai trò, phẩm chất và mối quan hệ xã hôj giưa giới nam và giới nữ. Nói đến giới là nói đến cách thức phân định xã hội giữa nam giới và phụ nữ, liên quan đến hàng loạt vấn đề về thể chế và xã hội chứ không phải là mối quạn hệ cá biệt giữa một nam giới hay phụ nữ nào”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY