Đề tài Quản lý hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tính cấp thiết của đề tài Hội nhập nền kinh tế quốc tế đối với Việt Nam đã trở thành hiện thực trong thời kỳ đổi mới. Ngân hàng có trách nhiệm đóng góp cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình này cũng đặt ra những thử thách to lớn cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam, như: nguồn vốn kinh doanh nhỏ bé, chất lượng tín dụng thấp, cơ cấu hệ thống ngân hàng chưa phù hợp, năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng chưa theo kịp với cơ chế mới, công nghệ ngân hàng còn lạc hậu.v.v . Tất cả điều đó đe dọa đến hoạt động ngân hàng trong tiến trình hội nhập. Điều nổi cộm hơn cả là các quản lý hoạt động kinh doanh bộc lộ nhiều yếu kém không phù hợp với sự đổi mới và các thông lệ quốc tế. Đánh giá những thành công to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian vừa qua, nhiều nhà nghiên cứu kinh tế tài chính trong nước và nước ngoài đã nhận định: Đó là nhờ thực hiện thành công chương trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới hệ thống tài chính ngân hàng. Trên thực tế, cùng với tiến trình đổi mới mọi mặt của nền kinh tế, tiến trình đổi mới cơ chế quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung, cũng như của từng ngân hàng thương mại nói riêng; trong đó có NHNo&PTNT VN đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Hiệu quả hoạt động quản lý kinh doanh của ngân hàng đã được cải thiện cả ở tầm vĩ mô và vi mô, cả trên phương diện điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và quản lý kinh doanh tại các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày càng đảm nhiệm tốt hơn vai trò của một ngân hàng trung ương và là cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng. Hoạt động và phương pháp quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại ngày càng phù 2 hợp với cơ chế thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động quản lý kinh doanh của ngân hàng cũng còn nhiều bất cập, đặc biệt vấn đề hoàn thiện, phát triển các cơ chế quản lý để đáp ứng thích hợp trước những đòi hỏi, thách thức từ tình hình cạnh tranh gia tăng, từ nhu cầu phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là một trong các ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm vị trí trọng yếu trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, cũng nằm trong tình trạng nói chung trên của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu hoàn thiện quản lý hoạt động kinh doanh đang trở thành vấn đề bức thiết trong điều kiện hội nhập quốc tế, đòi hỏi cần sớm có các giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động kinh doanh ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Xuất phát từ lý do trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” làm mục tiêu nghiên cứu cho bản luận án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY