Đề tài Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm nói chung hay Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm thương mại nói riêng đều mang lại nhưng lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực. Trước hết bảo hiểm góp phần ổn định tài chính cho người tham gia trước tổn thất do rủi ro gây ra, đề phòng và hạn chế tổn thất gúp cho cuộc sống con người an toàn hơn, xã hội trật tự hơn giảm bớt nỗi lo cho mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, góp phần ổn định chi tiêu của ngân ngân sách Nhà nước, còn là phương thức huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa các nước thông qua hoạt động tái bảo hiểm, bảo hiểm còn thu hút số lượng lao động nhất định của xã hội, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, mọi tổ chức. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những bộ phận nằm trong hệ thống của BHXH Việt Nam. Qua 15 năm xây dựng và phát triển BHXH tỉnh Cao Bằng đã đạt được những thành công lớn như: số thu và số người lao động tham gia BHXH tăng lên hàng năm, nguồn chi trả được quản lý chặt chẽ, chi đúng chi đủ và kịp thời đến tận tay người lao động tạo ra sự an tâm và tin tưởng cho người lao động tham gia BHXH. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động BHXH tỉnh Cao Bằng cũng gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế trong việc quản lý nguồn chi BHXH, vì vậy việc tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nguồn chi của BHXH cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động chi trả để hoạt động này ngày càng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế - xã hội ở tỉnh Cao Bằng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của các cán bộ công chức ngành BHXH. Vì vậy trong thời gian thực tập tại BHXH tỉnh Cao Bằng tôi chọn đề tài “Quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Cao Bằng” làm đề tài viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và bảng kê các chữ viết tắt gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về BHXH và quản lý chi BHXH. Chương 2: Thực trạng quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2007-2010. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Cao Bằng. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI. I. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Mỗi 1. Sự cần thiết khách quan và sự nghiệp phát triển BHXH 2. Khái niệm BHXH 3, Bản chất chức năng của BHXH 4. Nguyên tắc của BHXH. 5. Nội dung cơ bản của BHXH. 5.1. Đối tượng của BHXH. 5.2. Các chế độ BHXH 6. Quỹ BHXH. 6.1. Khái niệm quỹ BHXH: 6.2. Nguồn hình thành quỹ BHXH. 6.2. Nguồn hình thành quỹ BHXH. 6.3. Mục đích sử dụng quỹ BHXH: II. QUẢN LÝ CHI BHXH. 1. Khái niệm chi BHXH 2. Quản lý chi BHXH. 2.1. Quản lý đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội. 2.2. Quản lý chi BHXH. 2.3. Công tác kiểm tra. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BHXH Ở BHXH TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2007 -2010 I. TỔNG QUAN VỀ BHXH TỈNH CAO BẰNG. 1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng 2. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Cao Bằng. 3. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH Tỉnh Cao Bằng 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Cao Bằng. 4.1 Đội ngũ công chức, viên chức của BHXH tỉnh Cao Bằng 4.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức- bộ máy của BHXH tỉnh Cao Bằng: 4.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; II- TÌNH HÌNH CHI BHXH Ở TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2007-2010 1. Các hình thức chi BHXH hiện hành ở Việt Nam. 2. Tổng số đối tượng hưởng các chế độ BHXH ở BHXH Tỉnh Cao Bằng 3. Tổng chi BHXH của BHXH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2007 - 2010. 4. Hình thức chi trả. III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHI BHXH Ở BHXH TỈNH CAO BẰNG TRONG GIAN QUA. 1.Những mặt đạt được: 2. Những mặt hạn chế. CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BHXH Ở BHXH TỈNH CAO BẰNG THỜI GIAN TỚI. I- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BHXH TRONG THỜI GIAN TỚI: II- ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ: 1- Đối với đại diện chi trả: 2. Đối với các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương: 3. Đối với BHXH tỉnh Cao Bằng. 4. Đối với BHXH Việt Nam. KẾT LUẬN Báo cáo dài 63 trang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY