Đề tài Quá trình phát triển kinh tế - Xã hội liên bang Nga dưới thời Tổng thống V.Putin (2000 - 2008)

MỤC LỤCTrangA. MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 6 4. Phương pháp nghiên cứu . 6 5. Nguồn tài liệu 7 6. Đóng góp của luận văn 7 7. Bố cục của luận văn 8 B. NỘI DUNG . 9 Chương 1. Những nhân tố tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI . 9 1.1. Bối cảnh quốc tế, khu vực tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội LB Nga những năm đầu thế kỷ XXI 9 1.1.1. Xu thế toàn cầu hóa trong quan hệ quốc tế 9 1.1.2. Sự thay đổi của bàn cờ địa - chính trị, địa - kinh tế những năm đầu thế kỷ XXI 11 1.2. Sự điều chỉnh của LB Nga trong quan hệ với các cường quốc và một số tổ chức khu vực, thế giới . 15 1.3. Thực trạng kinh tế - xã hội LB Nga trước khi V.Putin lên làm Tổng thống . 20 1.3.1. Tình hình kinh tế 20 1.3.2. Tình hình chính trị - xã hội . 25 1.4. V.Putin trúng cử Tổng thống và tình hình chính trị LB Nga . 31 1.4.1. V.Putin trúng cử Tổng thống LB Nga 31 1.4.2. Tình hình chính trị LB Nga dưới thời Tổng thống V.Putin 33 Tiểu kết 37 Chương 2. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Liên bang Nga giai đoạn 2000 - 2008 39 2.1. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Tổng thống V.Putin và quá trình thực hiện . 39 2.1.1. Mục tiêu, đường lối và biện pháp 39 2.1.2. Quá trình thực hiện đường lối phát triển kinh tế . 42 2.1.3. Quá trình giải quyết các vấn đề xã hội . 52 2.2. Thành tựu và hạn chế của quá trình phát triển kinh tế - xã hội LB Nga dưới thời Tổng thống V.Putin (2000 - 2008) . 59 2.2.1. Thành tựu . 59 2.2.2. Hạn chế . 77 Tiểu kết 81 Chương 3. Nhận xét về quá trình phát triển kinh tế - xã hội Liên bang Nga. Triển vọng, thách thức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 83 3.1. Nhận xét về quá trình phát triển kinh tế - xã hội Liên bang Nga (2000 - 2008) và vai trò của Tổng thống V.Putin 83 3.2. Triển vọng và thách thức của quá trình phát triển kinh tế - xã hội Liên bang Nga 105 3.2.1. Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội Liên bang Nga 105 3.2.2. Những thách thức đối với nền kinh tế - xã hội Liên bang Nga 108 3.3. Một số kinh nghiệm cho Việt Nam . 116 C. KẾT LUẬN 121 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO125 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY