Đề tài Phương pháp sáng tạo trong khoa học kĩ thuật và ứng dụng trong sinh học

PHỤ LỤC: CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU. 1. Khoa học sáng tạo 2. Phương pháp luận Sáng tạo là gì? 3. Một vài đặc điểm của tư duy sáng tạo CHƯƠNG II:CÁC PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO CƠ BẢN. 1. Giới thiệu kỹ thuật tư duy 5W1H 2. Phương pháp giản đồ. CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY QUA CÁC BÀI TOÁN 1. Suy nghĩ trước khi nhìn giải đáp.: 2. Nghĩ sáng tạo xa hơn 3. Ứng dụng của nghĩ sáng tạo 4. Những phẩm chất của một người nghĩ sáng tạo 5. Bạn có thể học để nghĩ sáng tạo 6. Luyện tập 7. Nâng cao khả năng sáng tạo 8. Kết CHƯƠNG IV:PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO TRONG CÁC BÀI TOÁN TIN HỌC. 1. Thuật toán 2. Thuật toán Chia để Trị (Divide & Conquer) 3. Thuật toán Qui Hoạch Động (Dynamic Programming) 4. Ứng dụng nguyên lý địa phương trong lập trình. 5. Ứng dụng nguyên lý phân nhỏ trong lập trình. 6. Ứng dụng nguyên lý an toàn trong lập trình. 7. Ứng dụng nguyên lý BOTTOM-UP trong lập trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY