Đề tài Phương pháp nghiên cứu khoa học

“Phƣơng pháp luận sáng tạo” l bộ m n khoa học c mục đ ch trang b cho ngƣ i học hệ thống các phƣơng pháp các k năng thực h nh về suy ngh để giải quyết các vấn đề v ra quyết đ nh một cách sáng tạo về l u d i tiến t i điều khiển đƣợc tƣ duy Hoạt động sáng tạo gắn liền v i l ch sử tồn tại và phát triển của xã hội lo i ngƣ i. Từ việc tìm ra lửa, chế tạo công cụ bằng đá th sơ đến việc sử dụng năng lƣợng nguyên tử, chinh phục vũ trụ., hoạt động sáng tạo của lo i ngƣ i không ngừng đƣợc thúc đẩy. Sáng tạo không thể tách r i khỏi tƣ duy - hoạt động bộ não của con ngƣ i Ch nh quá trình tƣ duy sáng tạo v i chủ thể l con ngƣ i đã tạo các giá tr vật chất, tinh thần, các thành tựu v đại về mọi mặt trong cuộc sống và tạo ra nền văn minh nh n loại. Trong phạm vi của bài thu hoạch này, em sẽ trình bày những hiểu biết, tìm hiểu của em sau khi học môn học này.Qua đ y em cũng xin đƣợc gửi l i cảm ơn đến Giáo sƣ -Tiến s Khoa Học Ho ng Văn Kiếm ngƣ i đã tận tâm truyền đạt những kiến thức nền tảng cơ bản cho chúng em về môn học “Phƣơng pháp nhiên cứu khoa học trong tin học” Bài thu hoạch của em gồm 2 phần: Tổng quan về 40 nguyên lý sáng tạo cơ bản. Ứng dụng các nguyên lý sáng tạo tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của chuột máy tính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY