Đề tài Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (DCF)

LỜI MỞ ĐẦU Định giá cổ phiếu còn hơn cả một công việc kỹ thuật tính toán đơn thuần, đó là cả một nghệ thuật. Cái khó với cái nhà đầu tư hiện nay chính là việc phán đoán các yếu tố của thị trường, định lượng được nó càng cụ thể càng tốt, từ đó các nhà đầu tư mới có hi vọng định giá cổ phiếu một cách chính xác nhất. Trong phạm vi bài nghiên cứu của nhóm, chúng tôi sẽ giúp các bạn có được cái nhìn cụ thể nhất về định giá cổ phiếu với phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (DCF). Nội dung bài nghiên cứu bao gồm: I. Tổng quan về định giá cổ phiếu II. Mô hình định giá cố phiếu dựa vào dòng tiền tự do (DCF) III. Mô hình định giá cổ phiếu dựa vào dòng tiền theo vốn chủ sở hữu (FCFE) IV. Mô hình định giá cổ phiếu dựa vào dòng tiền tự do toàn doanh nghiệp (FCFF) V. Thực tế xác định giá cổ phiếu bằng phương pháp DCF VI. Kết luận Rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của thầy giáo và các bạn để bài nghiên cứu thêm hoàn chỉnh! Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 I/ TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 4 1. Khái niệm cơ bản 4 2. Tầm quan trọng của định giá cổ phiếu 4 3. Quy trình tiền hành định giá 4 4. Các mô hình định giá cổ phiếu 5 II/ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN TỤ DO DCF 5 1. Cơ sở lý thuyết 5 2. Phân loại định giá cổ phiếu dựa vào chiết khấu dòng tiền tự do 7 3. Ước lượng yếu tố đầu vào 8 III/ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN THEO VỐN CHỦ SỞ HỮU FCFE 10 1. Nguyên tắc cơ bản 10 2. Ước lượng yếu tố đầu vào 11 3. Các biến thể của mô hình FCFE 12 3.1. Mô hình tăng trưởng ổn định ( Mô hình 1 giai đoạn ) 12 3.2. Mô hình tăng trưởng 2 giai đoạn 14 3.3. Mô hình tăng trưởng 3 giai đoạn (Mô hình E) 17 4. Ưu nhược điểm của mô hình FCFE 21 IV/ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN TỰ DO TOÀN DOANH NGHIỆP FCFF 21 1. Nguyên tắc cơ bản 21 2. Ước lượng yếu tố đầu vào 23 3. Các biến thể của mô hình 24 3.1. Mô hình tăng trưởng ổn định ( Mô hình 1 giai đoạn ) 24 3.2. Mô hình tăng trưởng 2 giai đoạn 26 3.3. Mô hình tăng trưởng 3 giai đoạn 28 4. Ưu nhược điểm của mô hình FCFF 31 V/ THỰC TẾ XÁC ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DCF 32 1. Giới thiệu về công ty - Cổ phần Dược Phú yên PYMEPHARCO 32 2. Quy trình xác định giá cổ phiếu phát hành bằng phương pháp DCF 32 3. So sánh kế quả với các phương pháp khác 33 4. Tư vấn giá khởi điểm phát hành cho doanh nghiệp 35 VI/ KẾT LUẬN 36 1. Ưu – Nhược điểm của mô hình 36 2. Các vấn đề thường gặp với phương pháp chiết khấu dòng tiền 38 3. Các phương pháp thay thế: 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY