Đề tài Phương hướng và các giải pháp cải tiến công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1.1. Lý luận chung 1.1.1. Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự 1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự 1.2.2. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc công tác quản trị nhân sự CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CPXD VÀ PTNT PHÚ THỌ 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1.1. Từ năm 1992 đến năm 2005 2.2.2. Từ năm 2005 đến nay 2.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự tại công ty 2.2.1. Cơ cấu nhân viên lao động tại Công ty 2.2.2. Cơ cấu nhân viên lao động tại công ty 2.2.3. Chế độ làm việc của công nhân viên 2.2.4. Điều kiện và môi trường làm việc 2.3. Công tác tuyển dụng lao động trong công ty 2.4. Tình hình đào tạo và đãi ngộ trong công ty 2.4.1. Đào tạo nhân sự trong công ty 2.4.2. Đào tạo và nâng cao năng lực quản trị trong công ty 2.4.3. Phát triển nhân sự trong công ty 2.5. Tình hình đãi ngộ trong công ty 2.5.1. Đãi ngộ vật chất 2.5.2. Đãi ngộ tinh thần 2.6. Đánh giá 2.6.1. Ưu điểm 2.6.2. Nhược điểm CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 3.1. Phương hướng 3.1.1. Đổi mới hoạt động kinh doanh 3.2.2. Đổi mới công tác quản lý nhân lực 3.2. Giải pháp thực hiện 3.2.1. Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên 3.2.2. Vấn đề đãi ngộ, chính sách tiền lương và tạo môi trường điều kiện làm việc cho người lao động 3.3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhân lực Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY