Đề tài Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

Lý do chọn đề tài. Một trong những giải pháp cực kỳ quan trọng để thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo phương châm phát huy tối đa nội lực, đó là vấn đề phát triển thị trường vốn. Để giải quyết vấn đề vốn và nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng vốn thì điều kiện cần thiết khách quan là phải nhanh chóng xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán. Ở Việt Nam trong thời gian qua, thị trường chứng khoán đã hình thành nhưng vẫn chỉ mới ở dạng sơ khai, còn thiếu nhiều điều kiện cho quá trình phát triển dài lâu. Trong khi đó, chứng khoán và thị trường chứng khoán lại là một phạm trù kinh tế hết sức nhạy cảm, tính rủi ro cao và dễ phát sinh tiêu cực, có thể gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế cũng như xã hội. Nếu không biết cách vận hành thì vai trò to lớn của thị trường chứng khoán cũng đồng nghĩa với những tác hại khôn lường mà nó gây ra. Do vậy, việc nghiên cứu các giải pháp cho công cuộc đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam là một vấn đề có ý nghĩa hết sức to lớn. Từ đó, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020” làm luận án tiến sĩ kinh tế. Mục tiêu nghiên cứu của Luận án. Về lý thuyết, tác giả đưa ra những quan điểm khoa học về ngành chứng khoán đã được đúc kết thành các lý luận tổng quan, đồng thời tác giả nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán của một số nước trên thế giới, nhằm đưa ra các bài học vận dụng cho sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Về thực tiễn, tác giả muốn đi sâu vào việc phân tích quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam cũng như các mặt thành tựu và hạn chế của cơ chế vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó làm những căn cứ khoa học thực tiễn và thuyết phục cho các giải pháp mà tác giả đề xuất 2 kiến nghị nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020. Phương pháp nghiên cứu. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử mang tính chất xuyên suốt. Ngoài ra, để tăng tính thuyết phục và nâng cao giá trị thực tiễn của luậân án, tác giả sử dụng kết hợp với các phương pháp nghiệp vụ cụ thể như phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và kế thừa một cách có chọn lọc và hệ thống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY