Đề tài Phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

MỤC LỤC A. phần mở đầu 0 B. nội dung 1 I. Một số vấn đề về cơ sở lí luận và thực tế 1 1. cơ sở lý luận 1 1.2-Cơ sở lý luận 2 2 Cơ Sở Thực tế. 4 II.Thực trạng 9 1/ Thực trạng: 9 1.1. Vấn đề chung: 9 1.2. Vấn dề cụ thể. 11 1.3. Khó khăn và thách thức 15 III-giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn đầu tư. 16 1 . Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 16 2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư và kế hoạch hoá đầu tư. 17 3 . Chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra trong đầu tư xây dựng. 18 4. Chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư theo vùng lãnh thổ. 19 5. Hoàn thiện chiến lược thu hút đầu tư 20 6. Xây dựng và lựa chọn đối tác đầu tư 21 7. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư nước ngoàI. 21 8. Tăng cường kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các chính sách khuyến khích. 21 9. Vấn đề bảo vệ môI trường. 21 10. Về bộ máy quản lí đầu tư nước ngoàI và đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư. 21 11. Duy trì và ổn định chính trị xã hội. 22 12. Cải thiện môi trường pháp lí về đầu tư. 22 13. Thực hiện chiến lược khoa học công nghệ. 23 14. Xử lí linh hoạt hình thức đầu tư. 23 c. phần kết luận 24 TàI liệu tham khảo. 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY