Đề tài Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần VPBank Thanh Xuân

Lời Mở Đầu Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập quốc tế. Tại đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng và Nhà nước một lần nữa xác định mục tiêu vô cùng quan trọng của sự nghiệp này đối với sự phát triển kinh tế. Với nhiệm vụ phấn đấu tới năm 2020 cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, trong đó nhu cầu vốn cho đầu tư và phát triển là rất cần thiết. Vốn tự có của các doanh nghiệp thường rất nhỏ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước lại rất hạn thường xuyên bị thậm hụt, vì vậy cần phải có một tổ chức đứng ra hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp đó là các tổ chức tín dụng mà trong đó chủ yếu là các ngân hàng thương mại (NHTM). Mỗi ngân hàng đều có những cách thức tổ chức quản lý và hoạt động khác nhau sao cho phù hợp với đặc điểm và lợi thế riêng của mình. Trong nhà trường các sinh viên chỉ được học trên lý thuyết mà chưa có thực tế, vì vậy để hoàn thiện kiến thức, trang bị cả về lý thuyết và thực tế cho các sinh viên khi ra trường thì việc đi thực tập, học hỏi thực tế là điều rất cần thiết tạo điều kiện cho các sinh viên khi ra trường có thể tiếp cận công việc một cách nhanh chóng. Là một sinh viên chuyên ngành ngân hàng, được sự giới thiệu của nhà trường Em đã đến thực tập tại NHTMCP VPBank - CN Thanh Xuân Hà Nội, thời gian bắt đầu từ ngày 02/01/2008, trong thời gian thực tập tại ngân hàng, qua quá trình tìm hiểu về tổ chức quản lý và quá trình hoạt động cùng với sự chỉ bảo tận tình của giám đốc cùng các anh chị trong phòng tín dụng và kế toán đã giúp Em có được cái nhìn thực tiễn về tổ chức và hoạt động của NHTM VPBank Thanh Xuân. VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng. Trải qua quá trình triển khai và rút kinh nghiệm, VPBank đã thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thì việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng không phải là điều đơn giản. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng nên em đã chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM cổ phần VPBank Thanh Xuân.” Kết cấu nội dung chính của chuyên đề gồm có: Chương 1. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM VPBank Thanh Xuân. Chương 3. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, ngoài sự cố gắng của bản thân, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, đặc biệt là cô giáo T.S Cao Ý Nhi cùng các anh chị trong phòng tín dụng và phòng giao dịch – kho quỹ VPBank Thanh Xuân. Em xin cảm ơn tới cô giáo và các cán bộ tại chi nhánh VPBank Thanh Xuân đã giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương 1. 3 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3 1.1.2. Các hoạt động cơ bản. 3 1.1.2.2. Cho vay 5 1.1.2.3. Các hoạt động khác. 8 1.2. Cho vay tiêu dùng. 8 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của cho vay tiêu dùng. 8 1.2.2. Khái niệm. 9 1.2.3. Đặc điểm. 9 1.2.3.1.Số lượng các món vay lớn nhưng giá trị mỗi món vay nhỏ. 9 1.2.3.2. Các khoản cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao. 10 1.2.3.3. Chi phí cho vay tiêu dùng cao. 11 1.2.3.4. Cho vay tiêu dùng có khả năng sinh lời cao. 11 1.2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng. 11 1.2.4.1. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. 11 1.2.4.2. Căn cứ theo phương thức tài trợ. 13 1.2.4.3. Căn cứ vào mục đích khoản vay. 15 1.2.5. Quy trình cho vay tiêu dùng. 15 1.2.6. Các nguồn tài trợ cho vay tiêu dùng. 20 Chương 2. 23 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOẠI QUỐC DOANH (VPB) CHI NHÁNH THANH XUÂN. 23 2.1. Tổng quan về VPBank. 23 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 23 2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 24 2.1.3. Môi trường hoạt động kinh doanh. 29 2.1.3.1. Môi trường kinh tế. 29 2.1.3.2. Môi trường pháp lý. 29 2.1.3.3. Môi trường tự nhiên. 30 2.1.4. kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây của VPBank Thanh Xuân. 30 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. 32 2.2.1. Điều kiện cho vay tiêu dùng tại VPBank. 32 2.2.2.Mức cho vay. 32 2.2.3. Thời hạn cho vay. 33 2.2.4. Lãi suất cho vay và phương thức tính lãi. 34 2.2.5. Phương thức hoàn trả. 34 2.2.6. Hồ sơ vay vốn. 35 2.2.7. Quy trình cho vay tiêu dùng tại VPBank Thanh Xuân. 35 2.2.8. Những mặt thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank Thanh Xuân. 41 Chương 3. 49 GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK THANH XUÂN 49 3.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. 49 3.2. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank Thanh Xuân. 50 3.2.1. Về sản phẩm. 50 3.2.1.1 Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị cho hoạt động vay tiêu dùng. 50 3.2.1.2. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng. 51 3.2.1.3. Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng mới. 52 3.2.2. Về thị trường. 53 3.2.2.1. Tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng. 53 3.2.1.2. Phát triển thương hiệu VPBank. 53 3.2.1.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 54 3.2.1.4. Nâng cao tỷ trọng cho vay tiêu dùng trung và dài hạn tại VPBank Thanh Xuân. 55 3.2.1.5. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng. 55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY