Đề tài Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Công thương Việt Nam

Sau sự kiện việt Nam ra nhập WTO vào tháng 11/2006 thì sự cạnh tranh trong lĩnh vực Tài chính –Ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt ,quyết liệt hơn.Điều này vừa tạo ra những cơ hội cho các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam phát triển và tự khẳng định mình nhưng đồng thời nó cũng tạo ra những thách thức lớn mà các ngân hàng phải đối đầu.Trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt như vậy,khi thị phần của ngân hàng dần bị chiếm chỗ bởi các định chế tài chính khác , các NHTM việt Nam cần phải làm gì để phát triển nhanh và bền vững ? Chiến lược “Ngân hàng Bán lẻ” chính là một hướng đi mới mà các NHTM Việt Nam đã tìm ra và đang trong những bước đầu của quá trình thực hiện. Ngân hàng bán lẻ được hiểu là ngân hàng cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho các doanh nghiệp,hộ gia đình và các cá nhân với quy mô các khoản giao dịch nhỏ,bao gồm :Tiền gửi tiết kiệm; Tài khoản ATM ;Cho vay thế chấp ; Cho vay tiêu dùng cá nhân Tuy nhiên trong điều kiện công nghệ &cơ sở vật chất còn yếu,các NHTM Việt Nam đã lựa chọn thực hiện hoạt động Cho vay tiêu dùng trước tiên và coi đó là bước đi ban đầu an toàn và hiệu quả trong chiến lược “Ngân hàng Bán lẻ” Thêm vào đó ,cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ,các sản phẩm ,dịch vụ tiêu dùng ngày càng trở nên phong phú ,đa dạng,phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng .Tuy nhiên ,với mức thu nhập như hiện nay,phần lớn người tiêu dùng không thể chi trả cho tất cả các nhu cầu mua sắm cùng lúc ,đặc biệt là những vật dụng đắt tiền.Nếu người tiêu dùng có thể vay được tiền từ ngân hàng thì họ có thể thoả mãn được nhu cầu của họ ngay trong hiện tại .Điều đó làm tăng sự tiêu dùng hàng hoá ,thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các hãng,tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động ,góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của toàn xã hội một cách nhanh chóng .Do đó,với việc thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng ,một mặt có thể thực hiện tốt nhiệm vụ kích cầu cho nền kinh tế,tạo nên sự hoà hợp giữa Cung & Cầu tiêu dùng.Mặt khác ,nó còn đem lại những khoản lợi nhuận lớn cho ngân hàng .Chính vì vậy ,Cho vay tiêu dùng được xem là một hướng đi mới ,một lĩnh vực kinh doanh đầy triển vọng cho các NHTM Việt Nam. Xuất phát từ những nhận thức trên cùng với những kiến thức thực tế thu được trong quá trình thực tập tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam đã gợi mở cho em thực hiện đề tài : “ Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam” Ngoài phần mở đầu ,kết luận ,chuyên đề được chia làm 3 chương: *Chương 1:Tổng quan về hoạt động Cho vay tiêu dùng của NHTM *Chương 2:Thực trạng Cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam. *Chương 3:Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. NỘI DUNG: * Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1: Khái niệm, đối tượng, đặc điểm và chức năng của CVTD. 1.1.1: Khái niệ CVTD 1.1.2: Đối tượng CVTD 1.1.3: Đặc điểm của CVTD 1.1.4: Vai trò của CVTD 1.2: Phân loại CVTD 1.2.1: Căn cứ vào mục đích vay vốn. 1.2.2: Căn cứ theo phương thức hoàn trả 1.2.3: Căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay 1.2.4: Căn cứ vào phương thức cho vay giữa Ngân hàng &Khách hàng Vay vốn. 1.3: Các nhân tố tác động đến CVTD. 1.3.1: nhóm các nhân tố khách quan 1.3.2: Nhóm các nhân tố chủ quan * Chương 2: THỰC TRẠNG CVTD TẠI SGD1-NHCT VIỆT NAM. 2.1: Khái quát về SGD1-NHCT Việt Nam. 2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2: Nghĩa vụ và quyền hạn 2.1.3: Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban 2.1.4: Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 2.2: Thực trạng CVTD tại SGD1-NHCT Việt Nam. 2.2.1: Các hình thức CVTD được áp dụng tại SGD1-NHCTVN 2.2.2: Đối tượng CVTD 2.2.3: Quy trình CVTD 2.2.4: Các hình thức CVTD được áp dụng tại SGD1-NHCTVN. 2.2.5: Kết quả hoạt động CVTD tại SGD1-NHCT Việt Nam. 2.3: Đánh giá hoạt động CVTD tại SGD1-NHCTVN. 2.3.1: Những thành tựu đạt được 2.3.2: Những hạn chế còn tồn tại 2.3.3: Nguyên nhân * Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CVTD TẠI SGD1- NHCT VIỆT NAM. 3.1: Xu hướng phát triển hoạt động CVTD trong thời gian tới 3.2: Định hướng phát triển CVTD trong thời gian tới 3.2.1: Định hướng phát triển chung của SGD1-NHCTVN. 3.2.2: Định hướng phát triển CVTD của SGD1-NHCTVN 3.3: Các giải pháp : 3.3.1: Cần có chính sách cụ thể về CVTD 3.3.2: Hoàn thiện qui trình CVTD 3.3.3:Đa dạng hoá các phương thức CVTD 3.3.4: Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 3.3.5: Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng 3.3.6: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.3.7: Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng. 3.4: Các kiến nghị: 3.4.1: Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, các bộ ngành 3.4.2: kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.4.3: Kiến nghị với các cấp có liên quan 3.4.4: Kiến nghị với NHCTVN KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY