Đề tài Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

TÓM TẮT Tăng trưởng và phát triển kinh tế là điều kiện cần thiết để giúp mỗi nền kinh tế giải quyết được các mục tiêu kinh tế- xã hội. Tuy nhiên tăng trưởng và phát triển kinh tế như thế nào để giúp nền kinh tế ổn định và bền vững trong tương lai đó là bài toán không chỉ có mỗi quốc gia mà mỗi tỉnh thành phố đều phải chú trọng và quan tâm. Bài viết này đi sâu vào nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng dựa trên đánh giá các sự tăng trưởng về mặt số lượng và chất lượng của thành phố từ đó đưa ra những kết luận và kiến nghị cho sự phát triển lâu dài của thành phố. ABSTRACT Growth and development of economy are the requirements helping the economy to achieve the economic and social objectives. However, how to help the growth and development of economy to maintain the stability and firmness for the future of it is an issue which not only be focused and concerned by the nation but also by every cities as well as provinces. This article mainly specialize in studying the facts of economic development in Da Nang city base on evaluate the growths in quantity and quality of the city. Then there're will be conclusions and suggestions for the long-lasting development of Da Nang. 1. Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề Tăng trưởng kinh tế cao là điều kiện cần thiết để cho mỗi thành phố thực hiện được mục tiêu kinh tế- xã hội đặt ra như giải quyết vấn đề y tế, giáo dục, việc làm cho người dân. Đặc biệt lại là một thành phố trẻ, năng động như thành phố Đà Nẵng thì vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ được coi trọng rất nhiều. Tuy nhiên một vấn đề mà được nhiều người quan tâm hiện nay đó là vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế như thế nào? Tăng trưởng kinh tế nóng, thường xuyên có những cuộc khủng hoảng kinh tế, sữ dụng hết nguồn tài nguyên sẵn có Đây là những vấn đề rất được quan tâm ở các quốc gia hiện nay. Do đó là làm sao phát triển kinh tế bền vững. Và sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng hiện nay đã đi đúng hướng hay chưa, đã bao hàm những yếu tố ổn định hay chưa? Đây là một câu hỏi cần được trả lời. Xuất phát từ vấn đề trên, em đã chọn “ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” làm đề tài nghiên cứu của mình. 1.2. Chỉ tiêu đo lường Phát triển bền vững kinh tế Dựa vào bộ tiêu chuẩn về Phát triển bền vững của Việt Nam do nhóm nghiên cứu Đại học Sư phạm Hà Nội kết hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra với những nội dung về Phát triển bền vững đó là tăng trưởng kinh tế ( về số lượng, chất lượng), chuyển dịch cơ cấu kinh tế và năng lực nội sinh. Cùng với nội dung đó là bộ chỉ tiêu sau đây: Chỉ tiêu 1: Tăng trưởng của nền kinh tế Tốc độ tăng tổng sản phầm quốc nội (GDP) Tốc độ tăng giá trị tăng thêm của các ngành Nông nghiệp, Công nghiệp và dịch vụ Chỉ tiêu 2: Cơ cấu kinh tế Tỷ trọng của các ngành trong GDP Tỷ trọng của các khu vực kinh tế nhà nước, tư nhân trong GDP Chỉ tiêu 3: Các cân đối lớn trong nền kinh tế Tỷ lệ huy động GDP cho đầu tư phát triển xã hội, cơ cấu vốn và đầu tư. Quỹ tiêu dùng bình quân đầu người Chỉ tiêu 4: Về các ngành Nông lâm ngư nghiệp, Công nghiệp-xây dựng Tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành Cơ cấu sản xuất trong các ngành Chỉ tiêu 5: Ngành thương mại, dịch vụ Tốc độ tăng trưởng giá trị các ngành dịch vụ Giá trị kim ngạch xuất khẩu Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên thị trường Cơ cấu ngành dịch vụ trong đó tỷ trọng ngành dịch vụ công nghệ cao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY