Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống trợ giúp phân tích tài chính và hoạt động kinh doanh cho Agribank Thăng Long

Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống trợ giúp phân tích tài chính và hoạt động KD cho Agribank Thăng Long MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHI NHÁNH VÀ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3 I. Giới thiệu về chi nhánh Thăng Long. 3 1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Agribank Thăng Long. 3 1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam:. 3 2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 6 2.1- Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 7 2.1.1. Ban Giám đốc. 8 2.1.2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 8 2.2.- Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 16 2.2.1. Các sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long: 16 2.2.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 18 Các chỉ tiêu. 18 2.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay ở Agribank Thăng Long :. 23 2.3.1. Khái quát về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay ở Agribank Thăng Long: 23 2.3.2.Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay ở chi nhánh: 24 I. Lý do chọn đề tài: 25 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN 26 II. Tài liệu phân tích:. 26 1.1.- Bảng cân đối tài sản. 26 1.2.- Báo cáo thu nhập :. 27 1.2.1- Thu nhập của ngân hàng thương mại. 27 1.2.2- Chi phí của ngân hàng thương mại. 27 II. Kết quả đầu ra của quá trình phân tích:. 30 2.1. Phân tích kết quả kinh doanh:. 30 2.1.1. Phân tích quy mô và kết cấu vốn huy động: 30 2.1.2. Phân tích quy mô và kết cấu dư nợ (tài sản): 32 2.2. phân tích kết quả tài chính :. 33 2.2.1. Phân tích chi phí : 34 2.2.2. Phân tích thu nhập : 34 TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY