Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán thu - Chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại kho bạc nhà nước Na Hang

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT1 LỜI NÓI ĐẦU2 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KBNN NA HANG -TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN4 I. Vài nét về KBNN Na Hang. 4 1. Lịch sử ra dời, chức năng và quyền hạn của KBNN4 2. Vài nét cơ bản về KBNN huyện Na Hang. 13 II. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN18 1. Lý do chọn đề tài18 2. Mục tiêu của đề tài19 CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI20 A. TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC20 I. Ngân sách nhà nước. 20 1. Khái niệm20 2. Phân cấp quản lý ngân sách và mối quan hệ giữa ngân sách các cấp20 II. Tổng quan về Kế toán NSNN, Kế toán thu – chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. 30 1. Khái niệm30 2. Quy định chung về Kế toán NSNN30 3. Chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt (Ban hành theo quyết định số 24/2006/QĐ – BTC ngày 06/04/2006 của Bộ Tài chính)33 4. Tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt40 5. Một số loại sổ kế toán liên quan đến Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt48 B. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN52 I. Khái niệm52 II. Phương pháp phát triển HTTT55 1. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một HTTT55 2. Phương pháp phát triển HTTT55 III. Các giai đoạn phát triển HTTT57 1.Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu. 57 2. Giai đoạn: Phân tích chi tiết58 3.Giai đoạn 3: Thiết kế lô gíc. 59 4.Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án của giải pháp. 59 5. Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài60 6. Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống. 60 7. Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác. 61 III. Công cụ thực hiện. 62 1. Các phương pháp thu thập thông tin. 62 2. Mã hóa dữ liệu. 64 3. Công cụ mô hình hóa. 67 KẾT LUẬN75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY