Đề tài Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần BIBICA

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 1 1.1. Sơ lược về công ty cổ phần Bibica: 1 1.2. Qúa trình hình thành và phát triển 1 1.3. Bộ máy tổ chức: 3 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 4 2.1. Khái quát về sản phẩm 4 2.2. Quá trình phát triền sản phẩm 4 2.3. Đặc điểm các dòng sản phẩm 5 2.4. Một số đối thủ cạnh tranh 10 2.4.1. Trong nước 10 2.4.2. Nước ngoài 11 2.5. Phân phối 11 2.6. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty Bibica năm 2009: 12 2.6.1. Đánh giá chung tình hình tiêu thụ hàng hóa: 12 2.6.2 Phân tích tình hình thực hiện kế họach tiêu thụ mặt hàng chủ yếu: 14 2.6.3 Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp 16 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN 17 3.1. Phân tích SWOT: 17 3.1.1 Điểm mạnh: 17 3.1.2 Điểm yếu: 17 3.1.3. Cơ hội: 17 3.1.4. Thách thức: 18 3.2. Định hướng phát triển năm 2010: 18 3.3. Một số đề xuất: 19 3.4. Kết luận: 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY