Đề tài Phân tích tình hình kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng thanh toán, tình hình nợ, và hiệu quả sử dụng lao động

Mục tiêu nghiên cứu ¯ Phân tích những tác động của môi trường đến hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua. ¯ Đánh giá thực trạng, năng lực và những tiềm năng của công ty trong thời gian qua về tình hình doanh thu và lợi nhuận ¯ Phân tích tình hình kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng thanh toán, tình hình nợ, và hiệu quả sử dụng lao động Trên cơ sở đó tìm ra những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế trong quá trình hoạt động kinh doanh, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn làm cơ sở cho việc thực hiện các chiến lược mới nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Một số quan điểm được sử dụng khi phân tích: ¯ Xem xét một hiện tượng kinh tế gắn liền với một thời điểm nhất định, và trong trạng thái vận động ¯Xem xét một hiện tượng, một chỉ tiêu kinh tế trong mối quan hê với một bộ phận cấu thành và gắn liền với sự tác động và vận động với nhân tố này ¯ Xem xét quan điểm trên khi phân tích ta có thể vận dụng phương pháp khác 3.2. Phương pháp thu thập số liệu. Thu thập số liệu trực tiếp từ các tài liệu của phòng kế toán, phòng hành chính, phòng kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại-DIC. Tham khảo ý kiến của các cô chú, anh chị trong các phòng ban về các vấn đề cần nghiên cứu. Ngoài ra còn sử dụng cả số liệu sơ cấp và thứ cấp từ các nguồn khác. 3.3. Phương pháp phân tích ¯ Khảo sát thực tế ¯ Phương pháp so sánh theo dãy số biến động ¯ Phương pháp thay thế liên hoàn ¯ Phương pháp nghiên cứu hoạch định chiến lược 4. Phạm vi nghiên cứu Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại-DIC là một công ty tương đối lớn, được cổ phần hoá từ công ty của nhà nước và nó bắt đầu đi vào hoạt đông từ năm 2003, nên các số liệu nghiên cứu được thực hiện trong vòng 3 năm tính đến năm 2005. Mặt khác, do công ty có phạm vi kinh doanh rộng với rất nhiều lĩnh vực kinh doanh nên hoạt động kinh doanh diễn ra rất đa dạng và phức tạp. Do đó đề tài này chỉ tập trung phân tích những hoạt động kinh doanh có tính chất bao quát, tổng thể, đi vào phân tích những lĩnh vực trọng điểm tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY