Đề tài Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng Bình Dương

Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước và chính sách kinh tế mở cửa giao lưu rộng rãi với tất cả các nước trên thế giới được xem là bước ngoặt to lớn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nền kinh tế nước ta hiện nay. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra với nhịp độ khẩn trương đưa đất nước ta tiến lên con đường dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Nhưng trong sản xuất kinh doanh nói đến nền kinh tế thị trường là nói đến cạnh tranh gay gắt, nó vừa tạo cơ hội và không ít nguy cơ cho các doanh nghiệp. Vì lẽ đó các nhà quản lý phải có được thông tin đầy đủ kịp thời và chính xác, đồng bộ với bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn thực hiện tốt mục tiêu của mình thì phải hoạt động có hiệu quả. Để hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành ddantj được kết quả như mong muốn thì điều tất yếu là phải thực hiện chức năng quản lý và để có thể thực hiện tốt chức năng quản lý thì không thể thiếu thông tin. . Thông tin cung cấp cho quản lý được thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau trong đó có các thông tin về quản trị tài chính. Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH xây dựng Bình Dương, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tình hình tài chính Công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vậy, em chọn đề tài “Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng Bình Dương” làm chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề của em được chia làm 3 chương: Chương I - Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính, phương pháp phân tích tài chính, tình hình tài chính và hiệu quả tài chính qua phân tích tài chính. Chương II - Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Bình Dương. Chương III - Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng Bình Dương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY