Đề tài Phân tích tài chính doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

A. TÓM TẮT: 1. Mục tiêu: dựa trên báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010 phân tích số liệu kết hợp với đặc điểm hoạt động của công ty để đánh giá đúng thực trạng tài chính doanh nghiệp, dự đoán tiềm lực tài chính trong tương lai và đưa ra tư vấn có nên mua cổ phiếu công ty không. 2. Phương pháp phân tích: - Phương pháp so sánh. - Phương pháp phân tích bằng tỷ số. - Phân tích dòng tiền. 3. Kết quả phân tích: xác định được công ty không gặp rủi ro phá sản, tình hình tài chính vững mạnh, nên mua cổ phiếu. B. GIỚI THIỆU NGÀNH: 1. Giới thiệu về ngành điện: Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) là tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập năm 1994, từ tháng 6/2006 EVN được chuyển đổi thành tập đoàn điện lực Việt Nam, là một trong 6 tập đoàn mạnh của đất nước, giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân. Tập đoàn điện lực Việt Nam là tập đoàn kinh tế đa sở hữu, kinh doanh đa ngành trong đó đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng, tài chính, ngân hàng, cơ khí điện lực là các ngành kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ, đào tạo làm nòng cốt để điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả. EVN hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ vừa trực tiếp sản xuất kinh doanh, vừa đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết, các ngành nghề kinh doanh mới. 2. Giới thiệu về công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh: Tiền thân là nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn thực thuộc công ty Điện lực III. Khởi công xây dựng ngày 15/9/1991, đưa vào sản xuất và hòa lưới điện quốc gia ngày 04/12/1994. năm 1999, để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống điện và tận dụng kinh nghiệm tích lũy trong quản lý vận hành nhà máy điện của đội ngũ quản lý của Nhà máy Vĩnh Sơn, tổng công ty Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn quản lý và vận hành dự án nhà máy thủy điện Sông Hinh. Từ tháng 7/2000, nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn được đổi tên thành nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh với 4 tổ máy hoạt động cung cấp sản lượng điện hơn 600 triệu KWh vào lưới điện quốc gia hàng năm. Ngày 18/07/2006 cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, vốn điều lệ của công ty tính đến tháng 9/2007 là 1,250,000,000,000đ, tương ứng với 125,000,000 cổ phiếu được giao dịch, với tên giao dịch là VSH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY