Đề tài Phân tích nội dung nguyên tắc ngân sách toàn diện và chứng minh sự thể hiện nguyên tắc này trong Luật ngân sách nhà nước năm 2002

Nguyên tắc ngân sách toàn diện là một nguyên tắc cơ bản trong quan niệm cổ điển về ngân sách, đã được đề cập từ thế kỉ XVII, XVIII ở nước Anh và các nước châu Âu lục địa khác. Pháp luật thực định Việt Nam ngày nay thừa nhận, phát triển, củng cố nguyên tắc này, thể hiện cụ thể trong Luật ngân sách nhà nước năm 2002. Bài tập này em xin được phân tích nội dung nguyên tắc ngân sách toàn diện và chứng minh sự thể hiện nguyên tắc này trong Luật ngân sách nhà nước năm 2002. II. Nội dung: Nguyên tắc ngân sách toàn diện gồm có hai nội dung cơ bản, thứ nhất là: - mọi khoản thu và khoản chi đều phải ghi và thể hiện rõ ràng trong bản dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được Quốc hội quyết định, không được phép để ngoài dự toán ngân sách bất cứ khoản thu, chi nào dù là nhỏ nhất - các khoản thu và khoản chi không được phép bù trừ cho nhau mà phải thể hiện rõ ràng từng khoản thu mỗi khoản chi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY