Đề tài Phân tích nội bộ doanh nghiệp

MỤC LỤC PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 1 1. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 2 2. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 2 2.1 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT/TÁC NGHIỆP 2 2.1.1 Một số khái niệm 2 a. Sản xuất 2 b. Khái niệm về quản trị sản xuất/tác nghiệp 4 2.1.2 Các quyết định (chức năng) trong quản trị sản xuất 4 a. Quy trình sản xuất 4 b. Công suất 6 c. Hàng tồn kho 7 d. Việc cung ứng nguyên liệu 8 e. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp 10 f. Chất lượng 10 2.2 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11 2.2.1 Phân tích các tỷ số tài chính 12 a. Tỷ số thanh toán 12 a.1 Tỷ số thanh toán hiện hành 12 a.2 Tỷ số thanh toán nhanh 13 b. Các tỉ số đòn bẫy tài chính (các chỉ số về đòn cân nợ) 13 b.1 Tỷ số nợ trên tài sản 14 b.2 Tỷ số nợ trên vốn cổ phần 14 b.3 Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần 15 c. Khả năng thanh toán lãi vay 15 d. Các tỷ số hoạt động 15 d.1 Số vòng quay các khoản phải thu 16 d.2 Số vòng quay hàng tồn kho 16 d.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 16 d.4 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản 16 d.5 Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần 17 e. Các tỷ số sinh lợi 17 e.1 Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu (ROS) 17 e.2 Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) 17 e.3 Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE) 18 f. Giá trị thị trường 18 f.1 Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) 18 f.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức 18 f.3 Tỷ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) 19 f.4 Tỷ suất cổ tức 29 2.2.2 Đánh giá các tỷ số tài chính thông qua phương pháp so sánh 20 a. So sánh theo thời gian 20 b. So sánh với những chuẩn mực của ngành. 21 2.2.3 Một số vấn đề gặp phải khi so sánh các tỷ số tài chính 22 2.3.4 Liên hệ thực tiễn với công ty sữa vinamilk 22 2.3 NHÂN SỰ 25 2.3.1 Khái niệm 25 a. Lên kế hoạch & tuyển dụng 25 b. Đào tạo & phát triển 25 c. Xây dựng đội ngũ kế cận 25 2.3.2 Các vị trí trong Quản Trị Nhân Sự 26 2.3.3 Thực tiễn từ công ty Vinamilk 27 2.4 MARKETING – TIẾP THỊ 29 2.4.1 Vai trò của Marketing 29 2.4.2 Những vấn đề cần xem xét trong hoạt động Marketing 30 a. Product - Sản Phẩm 31 a.1 Danh mục sản phẩm sữa của Vinamilk 31 a.2 Mẫu mã, bao bì 31 a.3 Nhãn hiệu 32 a.4 Chất lượng sản phẩm 32 b. Price - Giá cả 33 b.1 Các nhân tố ảnh hưởng 33 b.2 Các chiến lược giá trong thời gian qua 35 c. Place - Phân Phối 36 d. Promotion -Cổ Động 37 d.1 Quảng Cáo 37 d.2 Quan hệ công chúng 38 2.5 NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN – R&D 39 2.5.1 Định nghĩa và chức năng 39 2.5.2 Một số vấn đề cần lưu ý khi đánh giá hoạt động R&D của doanh nghiệp 42 a. Doanh nghiệp có bộ phận R&D không? 42 b. Chi phí sử dụng cho R&D 43 c. Hình thức hoạt động R&D 44 d. Lực lượng nhân sự và trang thiết bị 45 2.6 HỆ THỐNG THÔNG TIN 46 2.6.1 Quy trình xử lý thông tin 46 2.6.2 Các bước cần thiết khi hình thành một hệ thống thông tin của Porter và Miller 47 2.6.3 Các vấn đề cần xem xét về hệ thống thông tin trong doanh nhiệp 48 2.6.4 Hệ thống thông tin quản lý 48 a. Các loại thông tin quản lý 49 b. Các loại hệ thống thông tin quản lý thông dụng 49 c. Cấu trúc hệ thống thông tin quản lý 50 3. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ_Ma trận IFE 52 3.1 TẠI SAO PHẢI XÂY DỰNG MA TRẬN IFE - Ý NGHĨA 52 3.2 CẤU TRÚC MA TRẬN IFE 52 3.3. CÁCH ĐÁNH GIÁ 53 3.4 VÍ DỤ 54 3.5 XÂY DỰNG MA TRẬN IFE CHO CÔNG TY VINAMILK 56 4. MỘT VÀI MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TRONG MARKETING VÀ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP 57 4.1. MÔ HÌNH 4P 57 4.1.1. Product (Sản phẩm) 57 4.1.2. Price (Giá) 60 4.1.3. Place (Kênh phân phối) 68 4.1.4. Promotion (Chiêu thị) 69 4.2. MÔ HÌNH 4C 71 4.3. MÔ HÌNH 7S 73 4.3.1. Cơ cấu tổ chức (Structure) 74 4.3.2. Hệ thống (System) 74 4.3.3. Chiến lược (Strategy) 75 4.3.4. Kỹ năng (Skills) 75 4.3.5. Đội ngũ nhân viên (Staff) 76 4.3.6. Văn hóa doanh nghiệp (Style) 77 4.3.7. Giá trị chung (Shared value) 77 5. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 79 5.1 NHÂN SỰ 79 5.2 TÀI CHÍNH 81 5.3 MARKETING 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY